MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 25 września 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prokuratura Krajowa oświadcza, że stanowisko niektórych sędziów Sądu Najwyższego sugerujące, że odpowiedzialność za bezprawne pozbawienie wolności dwóch mężczyzn powinna zawężać się jedynie do pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej urzędników jest nieuprawnione

 

Osobami odpowiedzialnymi za wydanie decyzji w tym zakresie byli nie urzędnicy a sędziowie Sądu Najwyższego z dwóch składów orzekających. Wydając orzeczenia skutkujące zwolnieniem z zakładów karnych dwóch mężczyzn odbywających karę, nie podjęli oni żadnych działań zmierzających do ustalenia, czy osoby te rzeczywiście przebywały w więzieniu. W obu przypadkach sędziowie nie wyegzekwowali przedstawienia im aktualnej informacji systemu informatycznego SN NOE-sad. Dane te mogły być bez problemów uzyskane nawet w dniu wydania orzeczeń.

 

Sędziowie oparli się na nieaktualnych informacjach. W przypadku jednej ze spraw oparto się na danych sporządzonych aż 15 miesięcy wcześniej. Na marginesie należy zaznaczyć, że były one nieaktualne już w momencie ich wprowadzenia do karty informacyjnej. Sędziowie informacji tych nie zweryfikowali wbrew ciążącego na nich obowiązkowi wynikającego z Regulaminu Sądu Najwyższego.

Paragraf 95 tego aktu prawnego nakazuje sędziom sprawdzenie wszystkich istotnych okoliczności dotyczących wydawanego orzeczenia. Wskutek bezprawnych zaniechań sędziów dwóch osadzonych, którzy powinni zostać niezwłocznie zwolnieni z zakładów karnych przebywało w nich jeszcze przez okres około miesiąca, a zatem byli bezprawnie pozbawieni wolności.

 

Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej po powzięciu wiedzy o zaistniałych zdarzeniach był zobligowany przepisami prawa do rozpoczęcia działań zmierzających do pociągnięcia do odpowiedzialności winnych zaistniałej sytuacji, bez względu na ich stanowiska i role procesowe.

 

Opinia niektórych sędziów Sądu Najwyższego z której wynika, że w przedmiotowej sprawie niezgodne z prawem przetrzymywanie obywatela w zakładzie karnym wiązać się powinno jedynie z karą dyscyplinarną dla pracowników administracyjnych jest całkowicie sprzeczne z podstawowymi wartościami praworządności, w tym z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, która w art. 31 gwarantuje obywatelom prawną ochronę ich wolności oraz ze społecznym poczuciem sprawiedliwości.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY