MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  27 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Stopa bezrobocia wzrosła w styczniu 2017 r. do 8,7 proc., czyli o 0,4 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca - szacuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan

Wzrost liczby bezrobotnych jest dość wyraźny, ponad 60 tys. osób. Należy jednak pamiętać, że początek roku to tradycyjnie okres wzrostu bezrobocia z powodu oddziaływania tak zwanych czynników sezonowych. Zalicza się do nich ograniczanie lub wygaszanie części aktywności w branżach, których funkcjonowanie zależy od pogody. W tym roku zima okazała się dość sroga.

 

Jednak warto zwrócić uwagę, że analizując wskaźniki bezrobocia w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku odnotowano spadek o 1,5 pkt. proc. Jeżeli popatrzymy na dynamikę bezrobocia w układzie rok do roku, to można zaobserwować, że w ostatnich 4 miesiącach bezrobocie obniżało się w tempie 1,4 pkt. proc. r/r, a więc w styczniu nastąpiło przyspieszenie trendu spadkowego. Można zatem liczyć, że po ewentualnym niewielkim wzroście w lutym, na wiosnę bezrobocie zacznie dalej spadać.

Wskazują na to dane dotyczące liczby zgłaszanych do urzędów pracy ofert. Ich wzrost o niemal 40 proc. w stosunku do grudnia wskazuje, że w firmach utrzymuje się tendencja do zwiększania zatrudnienia.

 

 

 

MS

Informacja prasowa: KL

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY