MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 6 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

HFPC otrzymała odpowiedź od dyrektora okręgowego Służby Więziennej w sprawie pobicia osadzonego przez funkcjonariusza SW w jednej z placówek penitencjarnych. Wynika z niej, że do prokuratury skierowane zostało zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, a wobec strażnika, który miał dopuścić się pobicia, wszczęto postępowanie dyscyplinarne

 

Pobicie w ambulatorium

Przypomnijmy, do HFPC zgłosili się anonimowi funkcjonariusze Służby Więziennej, którzy poinformowali o pobiciu osadzonego przez pracownika Służby Więziennej na terenie ambulatorium jednostki penitencjarnej. Dowodem zdarzenia było załączone nagranie z monitoringu, na którym widać, jak strażnik uderza pięścią leżącego na kozetce więźnia. Dyrektor jednostki oraz szef działu ochrony, po zapoznaniu się z nagraniem, mieli zbagatelizować sytuację.

 

Interwencja HFPC

3 sierpnia 2017 r. Fundacja wystąpiła z interwencją do dyrektora okręgowego Służby Więziennej. HFPC odwołała się w niej w szczególności do art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który zakazuje tortur oraz innych form maltretowania w sposób absolutny, niezależnie od okoliczności i zachowania pokrzywdzonego. Wskazano także na obowiązek wykonywania kary w sposób humanitarny i z poszanowaniem godności ludzkiej.

 

Odpowiedź dyrektora okręgowego SW

29 sierpnia 2017 r. Fundacja otrzymała odpowiedź, z której wynika, że na polecenie dyrektora okręgowego Służby Więziennej w sprawie ponownie przeprowadzono czynności wyjaśniające. W ich trakcie funkcjonariusze SW, którzy brali udział w zdarzeniu, potwierdzili, że podczas stosowania środków przymusu wobec osadzonego został on uderzony. W efekcie przeprowadzonych czynności wyjaśniających dyrektor jednostki złożył 24 lipca 2017 r. zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez wskazanego strażnika, a także wszczął postępowanie dyscyplinarne względem niego.

 

„Cieszy nas, że w wyniku naszej interwencji o sprawie zostały poinformowane organy ścigania, choć powinno to mieć miejsce już wcześniej, po przeprowadzeniu przez dyrektora pierwszego postępowania wyjaśniającego” – komentuje dr Piotr Kładoczny, sekretarz zarządu HFPC. Piotr Kubaszewski, koordynator Programu Interwencji Prawnej, podkreśla z kolei ciążący na władzach państwa obowiązek wyjaśnienia każdego przypadku złego traktowania. „Z art. 3 EKPC, poza zakazem tortur, płynie również obowiązek formalny, który polega na przeprowadzeniu rzetelnego dochodzenia oraz pociągnięciu ewentualnych sprawców do odpowiedzialności karnej” – wyjaśnia.

 

 

 

HFPC

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY