23 maja br. prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi skierował do Sądu Rejonowego w Płocku akt oskarżenia przeciwko Tadeuszowi D. To były Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej w Płocku

 

Tadeusz D. został oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznych stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości. Polegały one na bezprawnym pozbawieniu wolności 80 osób - działaczy ówczesnej legalnej opozycji.

Decyzje o internowaniu działaczy opozycji Tadeusz D. podjął na podstawie dekretu z 12 grudnia 1981 roku o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego. W rzeczywistości ten akt prawny nie został opublikowany i według powszechnie przyjętych zasad prawnych nigdy nie obowiązywał. W konsekwencji Tadeusz D. bezprawnie pozbawił wolności 80 osób.

 

Czyny zarzucane oskarżonemu zagrożone są karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa