MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 1 grudnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków zakłada zgromadzenie w jednym miejscu informacji o niemal wszystkich formach przechowywania środków finansowych. Rejestr będzie musiał być aktualizowany w ciągu 24 godzin od utworzenia konta lub jego modyfikacji. W projekcie znalazła się także pierwsza w polskim prawie definicja waluty wirtualnej, a podmioty przechowujące dane umożliwiające dostęp do takich walut także zostaną objęte obowiązkiem raportowania

 

entralna Baza Rachunków ma umożliwić sprawne zlokalizowanie rachunku służącego gromadzeniu, przechowywaniu lub inwestowaniu środków finansowych – taki cel przyświeca rejestrowi, który scharakteryzowano w projekcie ustawy przygotowanej przez resort finansów i rozwoju. W ten sposób, jak wskazuje uzasadnienie regulacji, uprości się proces lokalizowania składników majątkowych pochodzących z przestępstwa, a komornicy sądowi i organy egzekucyjne otrzymają pełną informację o miejscach, gdzie mogą znajdować się środki dłużników.

 

 

 

Źródło i więcej:

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Centralna-Baza-Rachunkow-co-znajdzie-sie-w-rejestrze-7490604.html

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY