MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 25 czerwca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Kolejne osoby usłyszały zarzuty w śledztwie dotyczącym spółki Gant Development S.A. Podejrzani pełnili funkcję prezesów zarządów spółek będących komplementariuszem spółki pełniącej rolę pośrednika w transferach aktywów finansowych podmiotów celowych w ramach Grupy Kapitałowej Gant

 

Usłyszeli zarzuty wyrządzenia pokrzywdzonej spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w łącznej wysokości ponad 18.3 mln zł w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.


Jak wynika z ustaleń śledztwa podejrzani doprowadzili do przekazania środków pieniężnych w łącznej wysokości ponad 18.3 miliona złotych na rachunki bankowe innych podmiotów tj. beneficjentów. Środki te pozyskane były z rynku kapitałowego w wyniku emisji akcji i obligacji Gant Development S.A. oraz emisji akcji Budopol – Wrocław S.A. Pochodziły one również z udzielonych spółkom celowym kredytów oraz sprzedaży i najmu przez nie lokali.


Podejrzani działali ze szkodą dla Gant Development S.A. oraz spółek celowych, albowiem nie zapewnili oni w zamian za przekazane środki pieniężne ekwiwalentnych świadczeń wzajemnych.

 

Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz zakazem wydania paszportu.

Do chwili obecnej w śledztwie zarzuty usłyszało już 27 podejrzanych.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY