MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 10 grudnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu skierowało prośbę do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf o wyrażenie zgody na zawieszenie na gmachu Sądu Najwyższego baneru promującego “Dyrektywę 93/13”. W styczniu 2019 r. Stowarzyszenie planuje rozpoczęcie kampanii billboardowej informującej o wyrokach TSUE i przepisach Dyrektyw chroniących wszystkich konsumentów

 

Potrzeba promocji tych przepisów oraz wyroków TSUE wynika z faktu, iż część sędziów w Polsce nie respektuje prawa unijnego i wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Brak stosowania się do przepisów unijnych, przez część środowiska sędziowskiego, to prosta droga do tzw. Polexitu.

 

Zgodnie z art. 7.1 celem Dyrektywy Rady 93/13/EWG jest ochrona uczciwych przedsiębiorców i konsumentów. Nieuczciwy przedsiębiorca ma być “zmuszony” do poniesienia konsekwencji stosowania zapisów naruszających prawa konsumenta, tak aby w przyszłości zaniechał stosowania takich praktyk. Wprowadzenie standardów uczciwości na rynku ma na celu ochronę pozostałych przedsiębiorców przed nieuczciwymi konkurentami.

 

Niestety w sprawach sądowych dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych, mimo licznych wyroków korzystnych dla konsumentów są także wyroki (szczególnie w sądach okręgowych i apelacyjnych), które pomijają cel i przepisy Dyrektywy oraz bogate orzecznictwo TSUE.

 

Na wyroki sprzeczne z prawem Stowarzyszenie SBB złożyło skargę do Komisji Europejskiej. Jako pierwszy został zgłoszony wyrok Sądu Najwyższego z 14 maja 2015 r. (sygn. II CKS 768/14). W sumie KE bada już ponad 140 wyroków. W wielu z nich Istotne Poglądy przedstawił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Rzecznik Finansowy, a stanowiska Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

W związku z powyższym Stowarzyszenie wystąpiło także z 5. pytaniami do prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf

- Czy Pani zdaniem Sądy w Polsce respektują wyroki TSUE?

- Czy Pani zdaniem przepisy niezgodne z Dyrektywami (np. art. 485 par 3 kpc) sędzia ma obowiązek stosować po wyroku TSUE[1]?

- Czy szkolenie sędziów w oparciu o stanowisko tylko jednej ze stron postępowania Pani zdaniem nie narusza niezawisłości sędziowskiej? Dlaczego sędziowie uczestniczą w szkoleniach, na których reprezentowane jest stanowisko jedynie środowiska bankowego w zakresie sporów dotyczących kredytów indeksowanych
i denominowanych do walut obcych, a nie ma żadnej otwartości sędziów na profesjonalny dialog ze stroną społeczną tego sporu?

- Dlaczego w przypadku obrony praw sędziów Sądu Najwyższego orzeczenia TSUE bezwzględnie obowiązują, a w przypadku obrony zwykłych Polaków przed bankowym bezprawiem orzeczenia TSUE i prawo UE dla wielu sędziów nie są wiążące?

- Czy sędzia notorycznie lekceważący wyroki TSUE powinien dalej wykonywać zawód sędziego?

 

 

 

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY