MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  1 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Potwierdziły się informacje o odwołaniu przez Ministra Sprawiedliwości przed upływem kadencji Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie i dwóch jego zastępców oraz Prezesów Sądów Rejonowych dla Krakowa Nowej Huty, Podgórza i Myślenic

 

Decyzję o odwołaniu Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie przedstawiono w kontekście przeprowadzonych w tym samym dniu zatrzymań siedmiu dyrektorów sądów i ich natychmiastowego odwołania przez Ministra Sprawiedliwości, który powołuje, odwołuje i sam sprawuje nadzór nad dyrektorami sądów. Jako drugi powód odwołania wskazano niską efektywność Sądu Okręgowego w Krakowie i podległych mu Sądów Rejonowych.

 

Na stanowisko prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza powołano sędzię Irenę Bochniak, a na stanowisko prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty sędziego Bartłomieja Migdę. Obowiązki prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie przejął wiceprezes Mieczysław Potejko.

 

Minister Sprawiedliwości również przed upływem kadencji odwołał prezesów Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. i Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Na funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. powołano sędziego Sądu Rejonowego w Słubicach Jarosława Dudzicza, a na funkcję Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim powołano sędzię orzekającą w tym sądzie Annę Kuśnierz-Milczarek.

 

Jako powód odwołania prezesów lubuskich sądów podano niską efektywność Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., który wg Ministra Sprawiedliwości w zestawieniu średniego czasu trwania postępowań zajął 296 miejsce na 318 sądów rejonowych w Polsce oraz brak nadzoru Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. nad tym sądem.

 

Kolejni odwołani prezesi kwestionują rzetelność danych statystycznych wskazywanych przez Ministra Sprawiedliwości jako jeden z głównych powodów ich odwołania przed upływem kadencji.

 

Odwołana z funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Beata Morawiec zażądała usunięcia nieprawdziwego komunikatu ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości i zapowiedziała złożenie pozwu przeciwko Zbigniewowi Ziobrze i mediom, które ją oszkalowały, ponieważ powiązanie jej odwołania z aferą korupcyjną w sądzie narusza jej dobra osobiste. Sędziowie przyjęli tę decyzję sędzi Beaty Morawiec owacją na stojąco. Ministerstwo Sprawiedliwości już odmówiło usunięcia komunikatu.

 

Sędzia Beata Morawiec podała, że wbrew ww. zarzutom, wyniki kierowanego przez nią sądu plasowały się w środku stawki sądów okręgowych w Polsce. Z kolei Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. w zakresie wyników sprawności postępowania znajduje się obecnie nie w trzeciej, lecz w pierwszej setce wszystkich sądów rejonowych.

Wiceminister Łukasz Piebiak zapowiedział zintensyfikowanie w najbliższym miesiącu wymiany kadrowej w sądach.

 

Z naszych informacji wynika, że przed odwołaniem prezesa sądu mają miejsce rozmowy z potencjalnymi kandydatami. Jeśli sędziowie nie wyrażają zgody na przyjęcie funkcji prezesa, to zmiana kadrowa nie następuje. Dwoje prezesów przyjęło funkcje i krótko potem z niej zrezygnowało. Kolejni sędziowie przekonują się, że ww. działania kadrowe Ministra Sprawiedliwości, a wykonywane przez wiceministra Łukasza Piebiaka, nie dotyczą już tylko odległych sądów i sędziów, ale również ich samych. Zgromadzenia Ogólne kolejnych sądów podejmują uchwały krytycznie oceniające formę odwołania prezesów sądów, brak przygotowania nowych prezesów i nierzetelny przekaz medialny w tym zakresie.

 

 

 

Iustitia

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY