MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 1 grudnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął interwencję w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z ograniczonym dostępem do świadczeń z programu „Rodzina 500 Plus” części niepełnosprawnych dzieci z rodzin zastępczych

 

Z odpowiedzi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że do resortu rodziny docierają informacje o przypadkach wydawania decyzji odmownych dla rodzin zastępczych, które pobierają świadczenia na tzw. starych zasadach, tj. w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

 

W 2011 r. przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące tego zakresu zastąpiła ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa ta pozostawiła rodzinom prawo decyzji, czy świadczenia pieniężne z tytułu opieki będą otrzymywać na podstawie starej, czy nowej ustawy.

 

Minister poinformował Rzecznika o:

przesłaniu do jednostek samorządu szczebla powiatowego komunikatu, w świetle którego przy wyborze przepisów dotychczasowych, rodzinie przysługują także świadczenia i dodatki wynikające z przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dodatek wychowawczy 500 plus),

zwróceniu się do Powiatu Wielickiego i Miasta Bytomia, gdzie odsetek decyzji odmownych był największy, o ponowne rozważenie możliwości przyznania dodatku wychowawczego rodzinom zastępczym, które wybrały tzw. stare zasady.

 

Minister zapewnił także, że problem będzie rozważany podczas przeglądu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który odbędzie się po roku od wprowadzenia ustawy w życie.

 

 

 

MS

Informacja prasowa: RPO

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY