MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 26 września 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

RPO przystąpił do kolejnej sprawy "frankowej", w której pojawiło się zagadnienie roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

 

Rzecznik Praw Obywatelskich, na wniosek konsumenta, przystąpił do postępowania zawisłego przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie pod sygn. akt I C 1297/21. W sprawie tej, Sąd skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne, dotyczące możliwości formułowania przez banki roszczeń, w szczególności wynagrodzenia za korzystanie z udostępnionego w ramach kredytu kapitału w przypadku unieważnienia umowy „frankowej”.

Działanie RPO stanowi kontynuację wcześniejszych działań, w ramach których przystąpił on do szeregu postępowań, wnioskując o skierowanie przez sądy je rozpoznające pytań prejudycjalnych do TSUE.

 

Dzięki przystąpieniu do postępowania toczącego się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia, Rzecznik stanie się także uczestnikiem postępowania przed TSUE, które będzie się toczyło na skutek zadanego pytania prejudycjalnego i będzie mógł przedstawić TSUE swój pogląd na dopuszczalność działań banków, które domagają się od „frankowiczów” wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

 

 

 

RPO

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY