MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  27 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Pismo pozostawione w placówce pocztowej, adresowane do obrońcy albo pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym, może zostać odebrane także przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych – tak od piątku brzmieć ma par. 2a art. 133 kodeksu postępowania karnego

 

Zmiana ta (wprowadzana ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta) to dobra informacja dla wszystkich profesjonalnych pełnomocników. Od kilku miesięcy odbiór korespondencji sądowej w sprawach karnych był bowiem mocno utrudniony.

 

Wszystko przez mało precyzyjne przepisy. W efekcie przy pocztowym okienku pismo z sądu mógł odebrać jedynie osobiście jego adresat lub jego przedstawiciel ustawowy. Osoby upoważnione przez obrońców – zazwyczaj aplikanci czy pracownicy sekretariatu kancelarii – już nie. Nawet ci posiadający pełnomocnictwo pocztowe.

 

 

 

Źródło i więcej:

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/965283,doreczenia-latwiejszy-odbior-pism-w-sprawach-karnych.html

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY