MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  1 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Sąd Okręgowy w Łodzi 26 maja 2017 r. utrzymał w mocy wyrok skazujący drukarza, który odmówił wydruku roll-upu dla organizacji LGBT ze względów światopoglądowych. Sąd I instancji uznał drukarza za winnego popełnienia wykroczenia i odstąpił od wymierzenia kary. HFPC obserwowała proces

 

„Nie przyczyniamy się do promocji ruchów LGBT naszą pracą”

Przypomnijmy, sprawa dotyczy Fundacji LGBT Business Forum, która chciała wykonać materiały promocyjne w jednej z łódzkich drukarni. Po otrzymaniu projektu banneru drukarz odpowiedział: „Odmawiam wykonania roll-upu z otrzymanej grafiki. Nie przyczyniamy się do promocji ruchów LGBT naszą pracą”.

Drukarz został obwiniony o popełnienie wykroczenia z art. 138 Kodeksu wykroczeń, czyli umyślnego odmówienia wykonania usługi bez uzasadnionej przyczyny. W lipcu 2016 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa uznał wyrokiem nakazowym winę drukarza i wymierzył mu grzywnę. Obwiniony złożył sprzeciw od tego wyroku, co spowodowało, że sprawa była ponownie rozpoznawana przez sąd I instancji, który w marcu 2017 r. ponownie uznał drukarza za winnego popełnienia wykroczenia. Jednak ze względu na szczególne okoliczności sprawy, w tym na nienaganną opinię drukarza jako pracownika, sąd odstąpił od wymierzenia kary.

 

Wyrok sądu II instancji

Sąd Okręgowy potwierdził, że odmowa wykonania banneru przez drukarza miała charakter nieuzasadniony i tym samym nie wykonał on usługi, do czego był zobowiązany na mocy umowy. Sąd podkreślił, że orzeczenie jest wyrazem zasady równości wobec prawa jako wartości nadrzędnej i nie chodzi o wypowiadanie się za lub przeciw orientacji grup LGBT albo poglądom obwinionego.

 

Sąd podkreślił obowiązek oddzielenia porządku moralnego, wewnętrznego każdego człowieka od porządku zewnętrznego, regulowanego przez prawo. W ustnych motywach sąd zaznaczył, że odmowę wykonania usługi wydruku roll-upu można by uznać za usprawiedliwioną, gdyby jego treść miałaby obrażać prawo czy naruszać dobre obyczaje, a takiego uzasadnienia nie mogą stanowić indywidualne poglądy pracownika drukarni. W ustnym uzasadnieniu orzeczenia podkreślono, że każdy ma prawo wejść do drukarni, złożyć zamówienie i liczyć się z równym traktowaniem, bez względu na to jak wygląda, jaką ma orientację i kogo reprezentuje.

 

Wyrok SO w Łodzi jest prawomocny. Oprócz HFPC postępowanie było obserwowane przez przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Court Watch Polska, zaś obsługę prawną fundacji LGBT zapewniła Kampania Przeciw Homofobii.

 

 

 

LS

HFPC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY