MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 7 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, został powołany zespół prokuratorów do koordynacji walki z przestępczością gospodarczą

 

Zadania zespołu polegają między innymi na:

zbieraniu i analizowaniu informacji celem oceny charakteru, dynamiki narastania i skali przestępczości gospodarczej związanej z sytuacją społeczną wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS Co V-2;

ocenie zasadności podejmowanych czynności procesowych i przyjmowanych kwalifikacji prawnych czynów, celem ujednolicenia praktyki postępowań i podwyższenia ich skuteczności;

sprawdzaniu czy w różnych jednostkach Prokuratury nie toczą się postępowania w tym samym przedmiocie.

 

Nadto wystąpiono do podległych jednostek organizacyjnych Prokuratury o bieżące analizowanie doniesień medialnych, pism anonimowych i wszelkich innych dostępnych źródeł informacji w celu wszczynania postępowań karnych oraz o niezwłoczne informowanie o takich faktach.

 

W zainteresowaniu powołanego zespołu znajduje się szereg spraw, np.:

wszczęte 18 marca 2020 r. w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie śledztwo w sprawie mających miejsce w marcu 2020 r. oszustw i usiłowania oszustw przy wykorzystaniu wiadomości SMS i fałszywych stron logowania do bankowości elektronicznej, podjętych pod pozorem chronienia, w warunkach zagrożenia epidemicznego, środków pieniężnych przed ich utratą na rzecz rezerwy Narodowego Banku Polskiego;

dwa postępowania prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, dotyczące oszustw przy oferowaniu do sprzedaży maseczek ochronnych za pośrednictwem Internetu.

 

Dzięki współpracy Prokuratury Krajowej z Rzecznikiem Praw Pacjenta ujawniono przypadki reklamowania i oferowania za pośrednictwem Internetu usług oraz towarów „mających wytworzyć odporność na koronawirusa”, „skutecznie przeciwdziałać koronawirusowi” czy „likwidować zakażenia koronawirusem”. Działania te podejmują podmioty gospodarcze nieuprawnione do wykonywania działalności leczniczej i udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

We współpracy z Biurem do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji zespół podjął czynności w kolejnych postępowaniach, dotyczących:

organizowanej na portalu internetowym fałszywej zbiórki pieniężnej pod hasłem: „Wsparcie dla Szpitala Zakaźnego w Warszawie w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19”;

oszustw na szkodę wielu pokrzywdzonych przy sprzedaży za pośrednictwem platformy aukcyjnej środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej;

oszustwa przy zakupie masek ochronnych na szkodę zamawiającego, który przekazał na rachunki w czterech bankach, wskazanych przez sprawców, wyłudzone środki w kwocie ponad 1 miliona 500 tysięcy zł;

oferty zgłoszonej za pośrednictwem portalu aukcyjnego określonej jako „terapia na koronawirusa”.

 

 

 

 

Prokuratura Krajowa

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY