MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 16 sierpnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Dbajmy o swoje dane osobowe i przygotowujmy się do RODO - to dwa główne przesłania GIODO w dniu tego święta

 

Podobno wiek XXI ma tylko jedną cenną walutę – informację. Jeśli tak jest, to dane osobowe są tą najcenniejszą – złotą monetą. A jednocześnie ochrona tych informacji to nic innego, jak obrona prywatności, czyli tej sfery życia człowieka, w którą nie należy wkraczać bez pozwolenia lub istotnego uzasadnienia.

Prywatność ma bowiem wartość nie tylko materialną – choć o niej mówi się najczęściej – ale także swój aspekt ludzki – rozumiany jako ochrona jednego z podstawowych praw obywatela.

 

W nawale codziennych zajęć i obowiązków nie zawsze uświadamiamy sobie, jak często mamy do czynienia z danymi osobowymi i jak powinniśmy być za nie odpowiedzialni.

 

Żyjąc w dobie społeczeństwa informacyjnego, chętnie udostępniamy wiele informacji o sobie i swoich bliskich czy przyjaciołach. Niestety, często czynimy to nie tylko bez należytej staranności, ale i bez refleksji. Nie zawsze zastanawiamy się nad konsekwencjami takiego zachowania. Tymczasem inni, zwłaszcza firmy, skrupulatnie zbierają, utrwalają, przechowują i zestawiają te dane, wyciągają na ich podstawie wnioski, przez co dysponują ogromną wiedzą na nasz temat.

 

Nie zapominajmy też, że z informacji tych korzystają również osoby, które nie zawsze mają wobec nas czyste intencje. Jeśli z naszych danych korzystają jedynie w celach marketingowych, to choć jest to uciążliwe, nie stanowi poważnego zagrożenia. Lecz jeśli, dysponując wieloma naszymi danymi, kradną nam najpierw tożsamość, a potem np. pieniądze z konta – rodzi to już poważne i bardziej dotkliwe skutki.

Obchodzony co roku 28 stycznia Dzień Ochrony Danych Osobowych jest doskonałą okazją do refleksji nad tymi zagadnieniami.

 

Ważne jest bowiem, żebyśmy nauczyli się widzieć związek między swoim zachowaniem a naruszaniem naszej prywatności; żebyśmy wiedzieli, kiedy możemy odmówić podania swoich danych, a kiedy nie; żebyśmy mieli świadomość zagrożeń i potrafili je minimalizować; żebyśmy umieli wyznaczać granicę w udostępnianiu informacji.

 

To również istotne w kontekście ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), które od 25 maja 2018 r. zacznie być bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE, wzmacniając, z jednej strony, prawa obywateli, i nakładając nowe obowiązki na administratorów danych z drugiej.

Nowe prawo w sposób istotny zmienia podejście do ochrony danych osobowych, dlatego ważne jest, by zrozumieć jego założenia i nauczyć się właściwie stosować wprowadzone nim instrumenty i rozwiązania. Czasu na właściwe przygotowanie się jest coraz mniej, dlatego w Dniu Ochrony Danych Osobowych warto o tym przypominać.

 

Właściwe przygotowanie się do RODO to zresztą temat przewodni obchodów tego święta w 2018 r. Organizowane z tej okazji liczne wydarzenia stanowią kontynuację dotychczasowych działań informacyjno-edukacyjnych prowadzonych przez GIODO, mających pomóc administratorom w przygotowaniu się do reformy systemu ochrony danych osobowych. Realizowane przez cały ubiegły rok konsultacje publiczne, szkolenia sektorowe, spotkania informacyjne to tylko przykłady inicjatyw zmierzających do osiągnięcia przez polskich administratorów jak najwyższego poziomu zgodności z nowymi przepisami.

 

Temu celowi służyć też może specjalny przygotowany przez GIODO materiał „Czy jesteś gotowy na RODO?”, zwracający uwagę na najważniejsze zagadnienia i obszary, w których następować będą znaczące zmiany. Jest on dostępny na stronie internetowej urzędu. GIODO zachęca, by poddać się temu sprawdzianowi i ocenić swoją gotowość do stosowania RODO.

 

 

 

GIODO

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY