MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 2 kwietnia 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Sąd Rejonowy w Słupcy uniewinnił dziennikarza „Kuriera Słupeckiego” – M.P. oskarżonego o naruszenie art. 212 Kodeksu karnego. Oskarżyciel prywatny wniósł o szczególnie wysoką sankcję – pozbawienia wolności na okres jednego roku, orzeczenia nawiązki w wysokości trzydziesty tysięcy złotych oraz zakazu wykonywania zawodu na okres 3 lat

 

W publikowanych materiałach dziennikarz wskazywał na potencjalne nadużycia w Urzędzie Gminy Orchowo dotyczące zatrudnienia zarzucając radcy prawnemu bezpodstawne pobieranie dodatkowego wynagrodzenia.

 

W opinii przyjaciela sądu, którą HFPC złożyła 10 stycznia 2020 r., podkreśliliśmy nasze zaniepokojenie związane z drastycznym wzrostem liczby skazań z art. 212. Zgodnie ze statystykami Ministerstwa Sprawiedliwości podwoiła się ona między rokiem 2014 a 2017 (z 58 na 137 prawomocnych skazań).

Jak wynika z naszych obserwacji osoby chcące chronić swojej reputacji częściej uciekają się do środka karnego, co szczególnie zagraża swobodnemu działaniu mediów lokalnych, które niejednokrotnie stanowią jedyny mechanizm kontroli gminnych czy powiatowych urzędników. W przedmiotowej sprawie zdaniem Fundacji redaktor „Kuriera Słupeckiego” dochował należytej staranności. Wykazanie rzetelności w zbieraniu materiału dowodowego gwarantuje dziennikarzowi ochronę na tle art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

 

HFPC z zadowoleniem przyjmuje wyrok Sądu Rejonowego w Słupcy. Nieuzasadnione zastosowanie sankcji karnych wobec dziennikarzy lokalnych korzystających ze swobody wypowiedzi niesie ze sobą niebezpieczeństwo wystąpienia tzw. „skutku mrożącego” (chilling effect).

Jego istotną jest zniechęcenie autora wypowiedzi i innych podmiotów do podejmowania w przyszłości podobnych tematów z obawy przed poniesieniem konsekwencji prawnych. Prowadzi to do zmniejszenia aktywności dziennikarzy w debacie publicznej oraz deprecjonuje pełnioną przez nich rolę jako „publicznych kontrolerów”.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

 

Opinia została opracowana w ramach grantu Media Legal Defence Initiative pomocy prawnej dla dziennikarzy i blogerów.

 

 

 

HFPC

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY