MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 16 maja 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Koncepcja e-Dowodu przewiduje, że w pierwszym kwartale 2019 r. rozpocznie się wydawanie nowych dowodów z warstwą elektroniczną

 

Projekt obejmie wymianę dotychczasowych dowodów osobistych z określonym terminem ważności, czyli dowodów będących w obiegu do końca 2028 r. (ponad 31 mln sztuk, powiększone o dowody wymieniane z innych powodów). Dokumenty wydane bezterminowo będą podlegały wymianie jedynie na wniosek osoby.

 

Nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-Dowód) będzie w sposób jednoznaczny potwierdzał tożsamość obywatela. Ma także służyć do procesu uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów w cyfrowym świecie. Ponadto nowy e-dowód będzie posiadał aplikację ICAO (dokument podróży z cechą biometryczną „zdjęcie twarzy”) oraz potwierdzał obecność w placówkach służby zdrowia.

Aby spopularyzować wykorzystanie e-Dowodu założono możliwość jego użycia w Terminalach POS (wykorzystanie w placówkach, które są już wyposażone w terminale, np. Poczta Polska – możliwość potwierdzania odbioru przesyłek poleconych, urząd/bank/inna placówka – możliwość potwierdzenia tożsamości) i na telefonach z interfejsem NFC, a docelowo potencjalnie również w bankomatach i urzędomatach.

 

E-Dowód ułatwi także obywatelom polskim kontakt z administracją publiczną w całej Unii Europejskiej oraz pozwoli na zdalną identyfikację w procesach, które do tej pory wymagały osobistego stawiennictwa (np. rejestracja karty SIM, założenie rachunku bankowego, rejestracja podpisu kwalifikowanego).

 

Zaplanowano też wyposażenie wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów w Kartę Specjalisty Medycznego. Karta będzie służyła pracownikowi medycznemu głównie do składania elektronicznego podpisu pod dokumentacją medyczną oraz do identyfikacji
i uwierzytelniania posiadacza karty w systemach teleinformatycznych.

 

E-Dowód i Karta Specjalisty Medycznego będą realizowane jako niezależne projekty.

 

Polska jest jednym z niewielu krajów europejskich, w którym nie wydano dowodu
z warstwą elektroniczną. Kontakt z e-administracją jest możliwy w Polsce za pomocą Profilu Zaufanego (tylko dla e-usług) i podpisu kwalifikowanego, ale liczba osób posiadających te narzędzia jest bardzo mała – odpowiednio: ok. 900 tys. i 300 tys.

 

 

 

Kancelaria Premiera

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY