MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 1 grudnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Przewiduje to nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz nowelizacji Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (weszła w życie 8 września br.) 

 

Zgodnie z nowelizacją, w Rejestrze Spadkowym będą ujawniane także europejskie poświadczenia spadkowe, czyli dokumenty wydawane na podstawie przepisów unijnych z 2012 r., potwierdzające prawa do spadku. W rejestrze mają się ponadto znaleźć orzeczenia sądów i czynności notariuszy dotyczące zmiany, uchylenia lub sprostowania takich poświadczeń.

 

Rejestr Spadkowy będzie publicznym rejestrem prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, w którym zamieszczane będą m.in. informacje na temat orzeczeń sądowych i dokumentów wydawanych przez notariuszy potwierdzających prawa do spadku.

Dodatkowo ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące aktów poświadczenia dziedziczenia, informacji zamieszczanych i udzielanych z Rejestru Spadkowego oraz trybu składania przez notariuszy wniosków o wpis w księdze wieczystej.

 

Sejm VIII kadencji uchwalił ustawę 22 lipca 2016 r., a prezydent podpisał ją 18 sierpnia 2016 r.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: Sejm

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY