MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 29 maja 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Uproszczenie procesu wykorzystania środków z Unii Europejskiej to myśl przewodnia zmian przygotowanych w Ministerstwie Rozwoju. Urzędnicy wsłuchali się w głos przedsiębiorców i zaproponowali rozwiązania, które są dla nich korzystne, nawet jeśli zwiększają obciążenia po stronie instytucji publicznych. W kilku kwestiach można było jednak pójść jeszcze dalej - uważa Konfederacja Lewiatan

 

W stanowisku do projektu zmiany ustawy wdrażającej fundusze europejskie Konfederacja poparła większość zawartych w niej propozycji, uznając je za zgodne z rzeczywistymi potrzebami beneficjentów, w tym przede wszystkim przedsiębiorców.- Propozycje Ministerstwa poparto analizą potrzeb i barier, na jakie napotykają firmy starające się o środki unijne, a na które również wielokrotnie wskazywaliśmy - mówi Marzena Chmielewska, dyrektorka departamentu europejskiego Konfederacji Lewiatan.

 

W kilku przypadkach Ministerstwo powinno jednak pójść o krok dalej. Tak jest np. w kwestii przepisów znoszących wytyczne programowe, które nadmiernie komplikują system obowiązków po stronie beneficjenta. Warto uzupełnić je o przepis mówiący, iż beneficjenci będą zobowiązani do stosowania konkretnych zasad określonych w wytycznych tylko wtedy, gdy umowa o dofinansowanie projektu wprost te zasady wskazuje.

 

- W przypadku rzeczników funduszy europejskich widzimy potrzebę rozszerzenia zakresu zadań, co powinno spowodować, że praca rzecznika będzie w większym stopniu ukierunkowana na konkretne rezultaty i efekty, a jego działanie przejrzyste - dodaje Marzena Chmielewska.

 

Propozycja wprowadzająca kategorię „warunki formalne" jest pozornie korzystna, ale może negatywnie wpłynąć na sytuację projektodawców, gdyż ich zakres, w myśl projektowanych zapisów, nie będzie wymagał zatwierdzenia przez komitet monitorujący.

 

Lewiatan apeluje także o doprecyzowanie w ustawie przepisów dotyczących obowiązku publikowania harmonogramów konkursów - konieczne jest określenie, że harmonogram sporządzany jest z dokładnością co najmniej do miesiąca, a termin ogłoszenia danego konkursu może ulec zmianie nie więcej niż raz.

 

Niestety w projekcie nie znalazły się przepisy, które nakazywałyby prowadzenie naborów w formie elektronicznej i likwidowałyby obowiązek przedkładania w konkursach dokumentacji papierowej.

Ponadto, skuteczne inwestowanie funduszy UE wymaga dalszych prac nad jakością oceny projektów. Propozycje zawarte w projekcie ustawy w tym zakresie są ważne i cenne, ale dalece niewystarczające.

 

 

 

Informacja prasowa: Konfederacja Lewiatan

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY