MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  1 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

6 kwietnia cudzoziemcy umieszczeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej przekazali Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka informację o podjętym proteście głodowym przeciwko wydaleniu czeczeńskiej rodziny (matki z dwójką dzieci) oraz o tym, że w nocy z 5 na 6 kwietnia Straż Graniczna zastosowała wobec umieszczonych tam cudzoziemców gaz łzawiący i inne środki przymusu bezpośredniego

 

Nadbużański Oddział Straży Granicznej opublikował na swojej stronie internetowejkomunikat dotyczący interwencji funkcjonariuszy SG w ośrodku. Z treści komunikatu wynika, że w nocy 6 kwietnia kilku cudzoziemców przebywających w ośrodku dopuściło się czynnej napaści na funkcjonariuszy wykonujących czynności służbowe, w efekcie czego zostały wobec nich zastosowane środki przymusu bezpośredniego. Straż Graniczna użyła wobec cudzoziemców gazu łzawiącego, kajdanek i umieściła trzech mężczyzn w izolatce.

 

Nie oceniając okoliczności, które skutkowały podjęciem przez funkcjonariuszy Straży Granicznej decyzji o użyciu środków przymusu bezpośredniego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka stanowczo protestuje przeciwko użyciu gazu łzawiącego na terenie ośrodka, w którym przebywają rodziny z dziećmi. Z informacji posiadanych przez HFPC wynika, że wśród osób, które w rezultacie użycia gazu łzawiącego wymagały interwencji ratunkowej, były także kobiety i dzieci.

 

Należy przypomnieć, że zgodnie z ustawą o środkach przymusu bezpośredniego, środków tych należy używać proporcjonalnie do stopnia zagrożenia, wybierając zawsze środek o możliwie jak najmniejszej dolegliwości. Zdaniem HFPC użycie przez funkcjonariuszy SG gazu łzawiącego, oddziałującego nie tylko na potencjalnie stawiających opór cudzoziemców, ale także na przebywające w ośrodku rodziny z dziećmi, nie stanowi właściwego sposobu zmuszenia trzech cudzoziemców do podporządkowania się poleceniom funkcjonariuszy.

 

W związku z powyższym, wzywamy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prokuraturę do przeprowadzenia rzetelnego postępowania wyjaśniającego okoliczności wydarzeń, jakie miały miejsce w nocy 6 kwietnia na terenie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej, w tym zastosowania przez funkcjonariuszy SG środków przymusu bezpośredniego.

 

 

 

HFPC

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY