MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 marca 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

I Prezes Sądu Najwyższego – Małgorzata Gersdorf stosuje podwójne standardy orzecznicze oraz wykorzystuje prawo w sposób instrumentalny

 

Małgorzata Gersdorf orzekając w dwóch identycznych sprawach, brała udział w wydaniu dwóch odmiennych wyroków. W pierwszej sprawie pośrednio uznała, że spółka prawa handlowego nie może zawrzeć z członkiem zarządu umowy o pracę. W drugim orzeczeniu stwierdziła, że nie ma przeszkód do nawiązania stosunku pracy z członkiem zarządu, nawet w sposób dorozumiany.

Czym się różniły obie sprawy? W jednej z nich powodem był Ryszard Jach, który pozwał poprzednika prawnego Aegon PTE S.A. i sprzeciwiał się Wojciechowi Kostrzewie, który był wieloletnim przewodniczącym Rady Nadzorczej TVN S.A. Wieloletnim pełnomocnikiem TVN S.A. była jeszcze jako radca prawny prezes Małgorzata Gersdorf.

 

 

 

Źródło i więcej:

http://gf24.pl/wydarzenia/kraj/item/548-gersdorf-pomogla-kolegom

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY