MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 16 sierpnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

W związku z podejrzeniem uzyskania przez hakerów nieuprawnionego dostępu do danych klientów Wonga.com, GIODO postanowił z urzędu zbadać tę sprawę

 

W ostatnim czasie media donoszą, że hakerzy przełamali zabezpieczenia jednej ze znanych międzynarodowych firm mikropożyczkowych. Istnieje podejrzenie, że uzyskali dostęp do takich danych osobowych ok. 22 tys. Polaków i 245 tys. mieszkańców Wielkiej Brytanii, będących klientami tej firmy, jak: imię, nazwisko, numer dowodu osobistego, numer PESEL, adres oraz numer telefonu.

 

Jakkolwiek zaatakowana firma udziela na bieżąco poszkodowanym klientom informacji dotyczących tej sprawy, a także złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) postanowił z urzędu podjąć działania mające na celu zbadanie i wyjaśnienie sytuacji.

 

Również brytyjski organ ochrony danych osobowych wszczął już procedurę wyjaśniającą. GIODO zamierza ściśle z nim współpracować, celem ustalenia, czy dane osobowych klientów firmy były przetwarzane zgodnie z prawem w momencie dokonania ataku, a także czy jest tak również obecnie.

 

Niezależnie od zaleceń i wskazówek, jakie firma przekazuje osobom, których dane osobowe mogły stać się celem ataku, GIODO przypomina o działaniach, jakie warto podjąć, by zminimalizować ryzyko wykorzystania naszych danych osobowych niezgodnie z prawem, np. w celu kradzieży tożsamości i zaciągnięcia w naszym imieniu zobowiązań finansowych.

 

 

 

LS

GIODO

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY