MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 marca 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Wydział Postępowań Kontrolnych Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu przeprowadził analizę w zakresie naliczenia przez Agencję Nieruchomości Rolnych kary umownej Gminie Pszczew z tytułu niezagospodarowania, zgodnie z przeznaczeniem, nieruchomości przekazanej gminie przez ANR

 

W 2005 r. Agencja przekazała nieodpłatnie gminie Pszczew dwie nieruchomości położone na terenie gminy, z przeznaczeniem na ogólnodostępny teren usług rekreacyjnych i turystycznych oraz pod infrastrukturę komunalną i zieleń izolacyjną. Nieruchomości miały zostać zagospodarowane w ciągu 10 lat od dnia nabycia. ANR w trakcie kontroli przeprowadzonych w latach 2008-2015 stwierdziła, że gmina nie wywiązała się z nałożonego umową obowiązku zagospodarowania nieruchomości.

Były one użytkowane niezgodnie z umową - przez osoby trzecie, początkowo w ramach umów dzierżawy, a później w ramach bezumownego korzystania, w celach rolniczych. Poskutkowało to naliczeniem przez ANR kary umownej w wysokości 2 162 373,39 zł.

 

W trakcie czynności ustalono, że osobą odpowiedzialną za powyższe nieprawidłowości był Wójt Gminy Pszczew, który sprawował ten urząd w latach 1998-2018.

 

W oparciu o wyniki zakończonej analizy przedkontrolnej CBA 18 lutego 2021 r. skierowało do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego Wójta, który swoim postępowaniem wyczerpał znamiona czynu zabronionego z art. 231 § 1 k.k., tj. nie dopełnił swoich obowiązków, działając na szkodę zarządzanej przez siebie gminy.

 

 

CBA

WyCBA

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY