MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  27 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

W ciągu ostatnich 10 lat sądy wydały wyroki skazujące tylko w 74 sprawach dot. przestępstw giełdowych. Część z nich kończyła się warunkowym umorzeniem. Dlaczego mimo licznych zawiadomień i mocnych materiałów dowodowych przestępcy giełdowi są niemal bezkarni?

 

W 2016 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego złożył 25 zawiadomień ws. naruszenia przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i ustawy o giełdach towarowych. Niemniej Prokuratura wydała tylko 3 akty oskarżenia (wszystkie z art 183 ustawy o obrocie – manipulacja). W 11 sprawach w ub. zapadły wyroki skazujące lub warunkowe umorzenia.

 

Czy to możliwe, że według Prokuratury i sądów na GPW dochodzi do tak niewielu przestępstw i dlaczego sprawy są tak często umarzane?

 

Z procą na tłuste misie

Od 2006 r. – momentu powołania do życia KNF – instytucja, której jednym z zadań jest monitorowanie potencjalnych przestępstw na GPW rokrocznie publikuje raporty ze swojej działalności.

 

 

 

Źródło i więcej:

 http://gf24.pl/wydarzenia/kraj/item/457-gpw-el-dorado-dla-bandytow

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY