MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 18 sierpnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

HFPC zwróciła się do Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego z apelem o ujednolicenie wewnątrzkościelnych przepisów odnoszących się do zasad przetwarzania danych osobowych adoptowanych dzieci

 

Za szczególnie istotne Fundacja uznała wprowadzenie precyzyjnych reguł dotyczących dokonywania zmian danych osobowych w księgach parafialnych po całkowitym przysposobieniu dziecka. Powinno także dojść do ustalenia przejrzystych zasad udostępniania danych adoptowanego dziecka oraz jego nowych rodziców biologicznym krewnym ochrzczonego dziecka oraz jego rodzicom chrzestnym.

 

Historia w aktach parafialnych

Wystąpienie zostało opracowane na kanwie sprawy jednej z klientek Fundacji. Kilkanaście lat temu pani Agnieszka (dane zmienione) wraz z mężem adoptowała dziecko. Było to tzw. przysposobienie całkowite, więc dziecko otrzymało nowy akt urodzenia, w którym jako jego rodziców wpisano rodziców adopcyjnych. Niestety, wiele okoliczności wskazywało na to, że stosownych zmian nie naniesiono w aktach parafialnych.

 

Przykładowo, kilkukrotnie zdarzyło się, że na świadectwie chrztu wystawianym przez parafię, widniały dane rodziców biologicznych dziecka, a brak było informacji na temat rodziców adopcyjnych. Ponadto z dzieckiem skontaktowała się osoba przedstawiająca się jako jego krewna, która poinformowała, że dane dziecka udostępnił jej ksiądz, gdyż jako matka chrzestna figuruje w akcie chrztu.

 

Tajemnica adopcji

W swoim liście do Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski HFPC podkreśliła, że nawet jeśli opisana sprawa ma charakter jednostkowy, nie sposób nie dostrzec, że brak jednolitych i precyzyjnych przepisów wewnątrzkościelnych, które regulowałyby zasady przetwarzania danych osobowych adoptowanych dzieci, stwarza zagrożenie dla prawa do prywatności i poszanowania życia rodzinnego dzieci oraz ich rodziców. Może również prowadzić do naruszenia tajemnicy adopcji.

 

HFPC zwróciła uwagę, że konferencje krajowe w wielu państwach świata uchwaliły już stosowne przepisy w tym zakresie, na co zezwala zresztą Kodeks Prawa Kanonicznego. W Polsce natomiast jedynie niektóre archidiecezje przyjęły instrukcje lub wytyczne dotyczące problemu. W pozostałych dane przetwarzane są na podstawie przyjętych zwyczajów. Taka sytuacja stwarza stan niepewności prawnej i nie zapewnia odpowiedniej ochrony danych osobowych.

 

Fundacja podkreśliła, że przyszłe, ujednolicone przepisy dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych adoptowanych dzieci powinny gwarantować poufność danych osobowych oraz respektować prawo do prywatności – zarówno przysposobionego, jak i rodziców adopcyjnych. Powinny także być zgodne z regulacjami zawartymi w ustawie o ochronie danych osobowych, do przestrzegania których zobowiązane są również kościoły i związki wyznaniowe.

 

 

 

MS, HFPC

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY