MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 8 czerwca 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

HFPC protestuje przeciwko formułowaniu zarzutu przez Mariusza Muszyńskiego o sprzeniewierzeniu się przez dr. A. Bodnara ślubowaniu i uchylaniu się od wykonywania obowiązków

 

Przypomnijmy, sprawa dotyczy wycofania przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara swojego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o kontrolę zgodności z konstytucją ustawy antyterrorystycznej. Rzecznik argumentował tę decyzję faktem, że w trakcie przygotowywania rozstrzygnięcia zmieniane były składy orzekające, a w składzie mającym rozstrzygnąć wniosek zasiadały osoby nieuprawnione do orzekania w TK.

 

Trybunał umorzył postępowanie, zaś w stosunku do tego postanowienia sformułował „zdanie odrębne” sędzia M. Muszyński, stawiając w nim wniosek o odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich dr. A. Bodnara i zarzucając mu sprzeniewierzenie się ślubowaniu.

 

Jednocześnie w tym samym dokumencie zostało zawarte stwierdzenie, że w ramach kierowania przez Prezesa TK pracami Trybunału, prezes ma prawo dokonywać zmian składu orzekającego – m.in. „zmiany sprawozdawcy w wyniku braku akceptacji składu co do przedstawionego projektu itp.”. Ujawniona manipulacja składami dowodzi poważnego naruszenia demokratycznych standardów niezawisłości sędziów konstytucyjnych.

 

„»Zdanie odrębne« sędziego M. Muszyńskiego stanowi, naszym zdaniem, rażący przykład nadużycia prawa dla realizacji celów nie znajdujących podstawy w przepisach regulujących funkcjonowanie TK. Nie ma bowiem żadnych podstaw do złożenia zdania odrębnego od postanowienia, którego zakres i treść są determinowane ustawą. [...] Tym samym opublikowany przez sędziego M. Muszyńskiego tekst jest wykorzystaniem formy proceduralnej, niewłaściwej w tej sprawie, dla wyrażenia poglądu autora na temat kwalifikacji prawniczych i etycznych dr. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich” – czytamy w stanowisku HFPC.

 

 

 

HFPC

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY