MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 23 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

HFPC zwróciła się do Prokuratora Rejonowego w Jeleniej Górze z prośbą o przekazanie informacji o aktualnym stanie postępowania przygotowawczego prowadzonego w sprawie zatrzymania obywatela Syrii w Zgorzelcu przez pracowników Centrum Szkolenia Specjalnego „Fenix”

 

Przypomnijmy, że zgodnie z relacjami medialnymi patrol firmy „Fenix” zatrzymał mężczyznę, wylegitymował go i uznał, że przebywa nielegalnie na terytorium Polski oraz przekazał go Straży Granicznej. Okazało się jednak, że zdaniem Straży Granicznej obywatel Syrii przebywał w Polsce legalnie, gdyż posiada odpowiedni tytuł prawny do pobytu na terenie Niemiec i przekroczenia granicy z Polską.

 

HFPC podjęła interwencję w tej sprawie i zwróciła się do Departamentu Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o zbadanie czy firma właściwie korzysta z koncesji na ochronę osób i mienia. W toku kontroli, którą przeprowadziło MSWiA wraz z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu ustalono, że spółka Centrum Szkolenia Specjalnego „Fenix” nie posiada niezbędnej koncesji.

W rzeczywistości koncesję posiadał przedsiębiorca wypisany do ewidencji działalności gospodarczej, z którym spółka miała zawartą umowę konsorcjum. Ponadto w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wszczęto postępowanie w sprawie cofnięcia koncesji przedsiębiorcy.

 

Z informacji przekazanych RPO przez Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze wynika, że w związku ze zdarzeniem zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze w sprawie nielegalnego pozbawienia wolności obywatela Syrii oraz nieprawidłowego wykonywania zadań przez pracowników ochrony. Z uwagi na konieczność zbadania sprawy również pod kątem popełnienia przestępstw z nienawiści, sprawa została przekazana Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze, jako jednostce wyznaczonej do prowadzenia postępowań w tych sprawach.

 

Fundacja zwróciła się do Prokuratora Rejonowego m.in. o udzielenie informacji o podjętych działaniach w związku z ewentualnym wszczęciem i prowadzeniem postępowania w przedmiocie możliwości popełnienia przestępstw z nienawiści. HFPC w piśmie wskazała, że zgodnie z wytycznymi Prokuratora Generalnego z 2014 r. postępowania o tego typu czyny uznaje się za sprawy dużej wagi.

 

„W sprawach dotyczących podejrzenia popełnienia przestępstw motywowanych nienawiścią organy państwa powinny dołożyć szczególnej staranności, a działania ze strony tych organów powinny stanowić jasny komunikat o braku tolerancji dla tego typu zachowań” – czytamy w liście HFPC.

 

 

 

Informacja prasowa: HFPC

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY