MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 10 grudnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wyraża zaniepokojenie doniesieniami medialnymi dotyczącymi interwencji Policji podczas zatrzymania aktywistów Greenpeace w dniu 14 maja 2019 r. W sprawie mogło dojść do ewentualnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy

 

Relacja zatrzymanych aktywistów

14 maja 2019 r. podczas protestu Greenpeace pod siedzibami Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości doszło do zatrzymania czterdziestu sześciu aktywistów. Rozwieszali oni transparenty na budynkach partyjnych, na których widniało hasło: „Polska bez węgla 2030”. Ich celem było zwrócenie uwagi dwóch największych partii politycznych na braki w ich programach kwestii związanych z kryzysem klimatycznym.

 

Z publikacji prasowych wynika, że aktywiści zostali przewiezieni na Komendę Rejonową Policji Warszawa III przy ul. Opaczewskiej oraz Komendę Rejonową Policji Warszawa I przy ul. Wilczej. Cześć zatrzymanych opuściła komisariat podobno dopiero dwa dni po zatrzymaniu, czyli 16 maja 2019 r. Wszystkim postawiono zarzuty naruszenia miru domowego i nielegalnego umieszczania ogłoszeń, tj. przestępstwa z art. 193 Kodeksu karnego oraz wykroczenia z art. 63a Kodeksu wykroczeń.

 

Zatrzymani zrelacjonowali, że kilku aktywistom nie zdjęto kajdanek przez 12 godzin, niektórzy z nich byli wciąż skuci, nawet podczas załatwiania potrzeb fizjologicznych w toalecie w komisariacie. Według Greenpeace, zatrzymani nie stawiali oporu, a pomimo tego zostały użyte w stosunku do nich środki przymusu bezpośredniego.

Ich zdaniem były one „nieadekwatne do pokojowego charakteru protestu przeprowadzonego w ważnym społecznym celu”. Poinformowano także, że zatrzymani w trakcie pobytu w komisariacie dostali niewielkie porcje jedzenia oraz napojów.

 

Wystąpienie HFPC

W związku z zaistniałą sytuacją Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła z pismem do Komendanta Głównego Policji z prośbą o ustalenie przebiegu opisanego zdarzenia i odniesienia się do sytuacji. W wystąpieniu HFPC powołała się na gwarancje wynikające z art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, stanowiącym o zakazie tortur.

„Art. 3 zakazuje poddawania człowieka traktowaniu sprzecznemu z naturą godności ludzkiej, w szczególności powodującego cierpienie fizyczne i (lub) psychiczne, co można określić ogólnie jako zakaz maltretowania” – mówi Justyna Jezierska, prawniczka HFPC.

„Należy pamiętać, że państwo ma obowiązek wszechstronnego wyjaśnienia każdej sprawy, w której doszło potencjalnie do naruszenia zakazu tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania przez funkcjonariuszy publicznych” – podkreśla Piotr Kubaszewski, Koordynator Programu Interwencji Prawnej HFPC.

 

 

 

HFPC

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY