MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 28 maja 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

17 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa niezgodna z Konstytucją RP. Nowelizacja odebrała sędziom prawo wyboru swoich przedstawicieli do Krajowej Rady Sądownictwa, przyznając to prawo Sejmowi, który z mocy Konstytucji ma już swoich przedstawicieli w Radzie

 

Dotychczasowy przebieg procedury wyboru był skrajnie nietransparentny, mimo zapewnień projektodawcy – Prezydenta RP – że nowelizacja wzmocni debatę publiczną na temat kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Marszałek Sejmu odmawia udostępnienia list sędziów popierających kandydatów zgłoszonych w tej procedurze.

Nie przedstawiono również harmonogramu wyborów, przez co do wyboru sędziów do KRS może dojść już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, mimo iż taki punkt porządku dziennego nie został obecnie uwzględniony. Procedura przeprowadzana przez Marszałka Sejmu przebiega w atmosferze nieufności, pośpiechu i braku transparentności.

 

Sejm, który zmienił ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, uzasadniając to potrzebą zwiększenia transparentności wyborów członków KRS oraz potrzebą zwiększenia kontroli obywateli nad wymiarem sprawiedliwości, planuje dokonać wyboru w sposób, który nie pozwala obywatelom na poznanie kandydatów, w atmosferze niedomówień, wątpliwości, a nawet oskarżeń.

 

Potwierdza to również przebieg wysłuchania publicznego zorganizowanego 26 lutego 2018 r. przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS, w którym udział wzięło zaledwie dwóch kandydatów. W konsekwencji obecna formuła wyboru kandydatów do KRS nie realizuje celów założonych przez projektodawcę – nie umożliwiła debaty nad kandydaturami. Jest w rzeczywistości zaprzeczeniem transparentności.

 

Przyjęta procedura pokazuje, że jedynie politycy decydują o składzie KRS, a tym samym o tym, kto będzie stał na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

 

 

 

HFPC

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY