MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 marca 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

26 i 27 września 2016 r. w Krakowie, pod patronatem honorowym Prokuratora Krajowego, odbędzie się II Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa - CYBERSEC, coroczna konferencja poświęcona strategicznym wyzwaniom cyberprzestrzeni . Jednym z prelegentów konferencji będzie I Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski

 

Główne tematy dyskusji ekspertów skoncentrują się na budowaniu regionalnego systemu cyberbezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, cyberobronie państw NATO, cyberedukacji i cyberinnowacjach oraz współpracy publiczno-prywatnej.

 

Do Krakowa przyjadą najważniejsi eksperci ds. cyberbezpieczeństwa z Europy oraz z krajów, które są liderami cyberrozwiązań - Stanów Zjednoczonych, Izraela, Kanady. Jak podkreśla Instytut Kościuszki, organizator konferencji, tegoroczna edycja CYBERSEC zgromadzi ponad 600 gości, w tym kluczowych decydentów politycznych, przedstawicieli organizacji międzynarodowych, środowisk eksperckich, wiodących mediów i światowych liderów sektora prywatnego.

Dyskusje będą toczyły się w ramach czterech znanych ścieżek tematycznych: Państwo, Wojsko, Przyszłość i Biznes. Jak zapewniają organizatorzy, nie zabraknie też nowych, ciekawych formatów.

 

Ścieżka Państwo poświęcona będzie budowaniu wielopodmiotowej współpracy pomiędzy państwami Europy Środkowo-Wschodniej, w celu wypracowania regionalnego systemu cyberbezpieczeństwa. Eksperci porozmawiają także o implementacji przyjętej niedawno unijnej Dyrektywy ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (NIS) oraz o tym, w jaki sposób skoordynować wysiłki państw członkowskich UE w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 

Ścieżka Wojsko skupi się na kwestiach związanych z cyberobroną państw NATO. Dyskusje opierać się będą na konkluzjach lipcowego szczytu Sojuszu w Warszawie, podczas którego pojawiła się deklaracja o strategicznej współpracy NATO - UE w obszarze cyberbezpieczeństwa i zagrożeń hybrydowych, a cyberprzestrzeń uznana została za operacyjną domenę działań wojennych. Dodatkowo, eksperci omówią walkę z terroryzmem za pomocą cybernarzędzi oraz metody wykorzystane przez terrorystów do komunikowania się i zdobywania informacji.

 

Podczas Ścieżki Przyszłość analizowane będą wyzwania ptynące z coraz większego deficytu podaży cyberspecjalistów. Uczestnicy sesji porozmawiają także o promowaniu i rozwoju innowacyjnych produktów oraz usług dla cyberbezpieczeństwa. To one są kluczowe w wyścigu o przewagę w cyberprzestrzeni z hakerami. W Ścieżce Biznes, eksperci skupią się na tworzeniu mechanizmów efektywnej współpracy publiczno-prywatnej i cyberbezpieczeństwie systemów sterowania przemysłowego.

 

 

 

Informacja prasowa: PK

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY