MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 10 grudnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

W dniu 10 czerwca 2017 roku w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Forum Współpracy Sędziów

 

Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk sejmowy nr 1423) zmierza do likwidacji ustawowej reprezentacji sędziów na szczeblu krajowym w postaci: Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wspólnie z przedstawicielami Zgromadzeń Ogólnych Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Zebrania Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych, Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów oraz Zgromadzenia Sędziów Sądów Wojskowych.

 

Zmiana ta spowoduje, że środowisko sędziowskie utraci swoje dotychczasowe ciała przedstawicielskie, będące formą sędziowskiego samorządu ogólnopolskiego. W reakcji na te propozycje legislacyjne na zebraniach, które odbyły się w dniu 20 kwietnia 2017 roku w Sądach w całej Polsce wybrani zostali delegaci do Forum Współpracy Sędziów.

 

Forum Współpracy Sędziów ma być płaszczyzną porozumienia, platformą współpracy i pomostem komunikacyjnym, łączącym sędziów, poprzez ich reprezentantów wyłonionych z samorządu sędziowskiego.

 

W spotkaniu w Warszawie wzięło udział ok. 170 sędziów ze wszystkich szczebli sądownictwa powszechnego i administracyjnego oraz sądownictwa wojskowego z całej Polski. Otworzył je Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Dariusz Zawistowski. W wystąpieniu wskazał na niebezpieczeństwo braku samorządu sędziowskiego na szczeblu krajowym i potrzebę stworzenia forum wymiany refleksji i inicjatyw sędziów. Obrady poprowadził Krzysztof Kozłowski - sędzia Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem. Zebrani podjęli dyskusję na temat kształtu Deklaracji, która statuuje Forum jako środowiskową inicjatywę obywatelską, opartą o paragraf 4 zbioru zasad etyki sędziego i uchwały zebrań sędziów.

 

Przyjęta Deklaracja jako główne założenia działania Forum wskazuje na porozumienie i dialog sędziów, zaangażowanie w sprawy sądownictwa i doskonalenie systemu wymiaru sprawiedliwości oraz wzmacnianie standardów państwa prawnego.

 

Forum wybrało 15-osobowe Stałe Prezydium, którego zadaniem będzie kontynuacja pracy i organizowanie dalszych płaszczyzn kontaktu środowiskowego.

 

Powołano też 11-osobowy zespół interwencyjny monitorujący przypadki łamania niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

 

 

 

Iustitia

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY