MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 16 maja 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

W środę 13 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie zwolnienia Jerzego Sosnowskiego, wieloletniego dziennikarza radiowej „Trójki” i ówczesnego przewodniczącego Związku Zawodowego Dziennikarzy i Pracowników Programów Trzeciego i Drugiego Polskiego Radia

 

Sąd orzekł, że wypowiedzenie umowy o pracę było nieuzasadnione i zarządził od Polskiego Radia odszkodowanie na rzecz dziennikarza. Wyrok jest nieprawomocny. HFPC od początku obserwowała postępowanie.

W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że wypowiedzenie miało charakter nieuzasadniony z powodu braku skonkretyzowania przez Polskie Radio przyczyn wypowiedzenia. Przyczyna rozwiązania umowy o pracę nie została doprecyzowana, a próbę jej uściślenia w toku postępowania sąd uznał za niedopuszczalną.

 

Do postępowania po stronie dziennikarza przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

Zwolnienie Jerzego Sosnowskiego i innych dziennikarzy

Jerzy Sosnowski został zwolniony z Polskiego Radia w marcu 2016 r. Jako powód Radio wskazało utratę zaufania, spowodowaną m.in. krytyką pracodawcy i podważaniem kompetencji przełożonych.

 

Niedługo po rozwiązaniu umowy o pracę z J. Sosnowskim, Polskie Radio zwolniło również trzech kolejnych członków zarządu Związku Zawodowego Dziennikarzy i Pracowników Programów Trzeciego i Drugiego Polskiego Radia, P. Sołtysa, W. Dorosza i M. Majchrowskiego, uzasadniając to m.in. „wywieraniem presji psychicznej” na Zarząd Polskiego Radia, „stosowaniem czarnego PR-u”, „destabilizacją pracy Zarządu PRSA oraz samej Spółki poprzez publiczne nękanie Zarządu” np. „żądaniami przystąpienia do mediacji”.

 

Na prośbę HFPC trójkę dziennikarzy reprezentowała adw. Agnieszka Lisiecka z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Fundacja przystąpiła ponadto do postępowania w sprawie jako organizacja pozarządowa. W wyniku ugody zawartej przed sądem P. Sołtys wrócił już do pracy – radio zgodziło się spełnić większość żądań dziennikarza zawartych w pozwie (więcej informacji dostępne jest tutaj).

 

HFPC jest ponadto zaangażowana w jeszcze kilka innych procesów dziennikarzy zwolnionych z mediów publicznych m.in. za zwracanie uwagi na nieprawidłowości dotyczące ich funkcjonowania po zmianie ustawy medialnej

 

 

 

HFPC

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY