MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 23 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, 8 czerwca 2017r., zostały przedstawione przez dyr. Andrzeja Kaźmierskiego, szefa departamentu OZE w ME, założenia do nowelizacji ustawy o OZE oraz ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

 

Ministerstwo nie zaproponowało i jak należy rozumieć nie zamierza proponować rozwiązania trzeciego z zasadniczych problemów branży, tj. likwidacji nadpodaży zielonych certyfikatów.Zaprezentowane założenia nowelizacji ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw przyjmujemy z uznaniem i nadzieją, że zostaną szybko przekształcone w konkretne zapisy legislacyjne. Same założenia, w przeważającej ich części, uwzględniają postulaty zgłaszane wielokrotnie przez Radę OZE przy Konfederacji Lewiatan.

 

Na szczególne poparcie zasługują zapowiadane działania naprawcze w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości (oderwanie podatku od sztywnych pojęć prawa budowlanego i dostosowanie do systemu prawa podatkowego). Już na tym etapie ogólnych założeń należy postulować, aby zmiany te miały zastosowanie do stanów faktycznych i prawnych jakie zaistniały na gruncie powszechnie krytykowanych rozwiązań wprowadzanych ustawą „antywiatrakową".

 

Na uznanie zasługuje również dostosowanie zasad lokalizacji oraz wymogów odległościowych nowych elektrowni wiatrowych do uwarunkowań i potrzeb społeczności lokalnych w oparciu o plany zagospodarowania przestrzennego.


Z zadowoleniem należy również przyjąć postulowaną przez KL zmianę dotyczącą wsparcia OZE polegającą na wprowadzeniu obok systemu aukcyjnego, systemu Feed-in-Tariff i Feed-in-Premium dla wytwórców energii z małych instalacji hydro oraz biogazowych, zdecydowanie lepiej dostosowanego do specyfiki takich wytwórców. Wszyscy, a nie tylko mali inwestorzy docenią prostsze i korzystniejsze reguły liczenia kumulacji pomocy publicznej. Ministerstwo zapowiedziało ponadto wprowadzenie koszyków technologicznych w kolejnych aukcjach i słusznie wycofało się z zamiaru przeprowadzania aukcji klastrowych.

 

Propozycje systemowe rozwoju energetyki rozproszonej mają być przedstawione na przełomie roku.
KL deklaruje chęć dalszej współpracy przy procedowaniu konkretnych zapisów ustawowych.

Konfederacja Lewiatan, przy dużym zaangażowaniu Rady OZE, aktywnie uczestniczy w konsultowaniu zagadnień, które mają pojawić się w zapowiadanej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.

 

Postulaty KL skupiały się głównie na zagadnieniach związanych z niekorzystnymi uregulowaniami wprowadzonymi ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych tzw. „antywiatrakową" , propozycjach bardziej elastycznych mechanizmów wsparcia dla niektórych wytwórców energii elektrycznej oraz uporządkowania kwestii związanych z systemem tzw. zielonych certyfikatów .
Powyższy kwestie były wielokrotnie zgłaszane i omawiane z Ministerstwem Energii, jako kluczowe dla prawidłowego rozwoju zielonej energii.

 

 

 

Konfederacja Lewiatan

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY