MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 29 maja 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

5 listopada br. Sąd Apelacyjny w Gdańsku - po rozpoznaniu apelacji złożonych przez prokuratora i obrońcę - wydał wyrok w sprawie Marka M., animatora kultury oskarżonego o popełnienie łącznie 35 drastycznych przestępstw o charakterze pedofilskim

 

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz- Południe w Bydgoszczy, która w maju 2018r. skierowała przeciwko niespełna 40- letniemu mężczyźnie obszerny akt oskarżenia, zarzucając mu seksualne wykorzystanie siedmiu chłopców (w wieku od 6 do 12 lat) oraz kilkuletniej dziewczynki. Do czynów: tych dochodziło cyklicznie w okresie od sierpnia 2015 roku do października 2016r. w Bydgoszczy oraz okolicznych miejscowościach.

 

Jak ujawniono, Marek M., nie tylko wykorzystywał zaufanie dzieci, ale także podstępnie podawał im środki znoszące możliwość świadomego odbioru bodźców i świadomej obrony w celu doprowadzania małoletnich do czynności seksualnych. Zdarzenia te utrwalał przy użyciu telefonu komórkowego.

 

Zarzucone Markowi M. przestępstwa zostały zakwalifikowane z art. 200 par. 1 kk (seksualne wykorzystanie małoletnich), art. 202 par. 4 kk (utrwalanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich) i art. 197 par. 3 pkt 2 kk (podstępne doprowadzanie małoletnich do obcowania płciowego).

 

Na zabezpieczonych w miejscu zamieszkania mężczyzny nośnikach elektronicznych ujawniono ponadto kilkaset plików zawierających treści pornograficzne z udziałem dzieci, co legło u podstaw przedstawienia Markowi M. także zarzutu z art. 202 par. 4a kk.

 

Kara łączna sądu I instancji

Z uwagi na wyjątkowo bulwersujący sposób działania oskarżonego oraz rodzaj i rozmiar ujemnych następstw czynów, których się dopuścił, prokurator w mowie końcowej wnioskował o wymierzenie mu kary łącznej pozbawienia wolności przy zastosowaniu art. 86 par. 1a kk.

 

Sąd uwzględnił wniosek prokuratora orzekając najsurowszą karę. tj. karę 25 lat pozbawienia wolności. Oprócz wieloletniego więzienia wobec Marka M. orzeczono zakaz kontaktowania się oraz zbliżania do pokrzywdzonych, a także środek karny w postaci dożywotniego zakazu zajmowania stanowisk, wykonywania zawodów oraz działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi. Sąd zastosował wobec oskarżonego także środek zabezpieczający, nakazując jego umieszczenie – po odbyciu kary pozbawienia wolności – w zakładzie psychiatrycznym dla sprawców przestępstw przeciw wolności seksualnej, popełnionych w związku z zaburzeniem preferencji seksualnych.

 

Surowsze kary jednostkowe

Od wyroku odwołali się – składają własne apelacje – zarówno obrońca oskarżonego, jak i prokurator. Obrońca wskazywał na błędy natury proceduralnej, jakich miał dopuścić się Sąd I Instancji, domagając się m.in. częściowego umorzenia postępowania, częściowego uchylenia wyroku, a w pozostałej części – orzeczenia przez Sąd łagodniejszej kary.

 

Prokurator domagał się zaś m.in. wymierzenia przez Sąd surowszych tzw. kar jednostkowych orzeczonych za poszczególne przypisane oskarżonemu przestępstwa.

 

Sąd Apelacyjny w Gdańsku nie przychylił się do apelacji obrońcy. Uwzględnił natomiast częściowo apelację prokuratora, wymierzając oskarżonemu surowsze kary jednostkowe. Ponadto Sąd utrzymał w mocy, jako karę łączną, karę 25 lat pozbawienia wolności, którą oskarżony – decyzją Sądu – ma odbywać w systemie terapeutycznym. W pozostałym zakresie Sąd utrzymał w mocy wyrok Sądu I Instancji.

Orzeczenie jest prawomocne.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY