MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  1 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Zapłata wynagrodzenia przez klienta bezpośrednio agentowi w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej stoi w sprzeczności z charakterem czynności agencyjnych, które są wykonywane na rzecz oraz w imieniu firmy ubezpieczeniowej - ostrzega Konfederacja Lewiatan, oceniając projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

 

Zakończyła się druga tura konsultacji projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Konfederacja Lewiatan, która bierze w nich udział od samego początku, również teraz skierowała do Ministerstwa Finansów swoje stanowisko, zawierające szereg szczegółowych uwag do projektowanych zapisów. W opinii Lewiatana wiele przepisów nadal wymaga stosownego doprecyzowania czy uspójnienia.


Wątpliwości budzi m.in. projektowany art. 24 ust. 1 pkt 5, wskazujący na obowiązki informacyjne ciążące na agencie ubezpieczeniowym oraz agencie oferującym ubezpieczenia uzupełniające. Obowiązek ten odnosi się do charakteru wynagrodzenia, otrzymywanego w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej.

 

Zgodnie z tym przepisem agent powinien poinformować poszukującego ochrony ubezpieczeniowej m.in. o tym, czy otrzymuje honorarium płacone bezpośrednio przez klienta.- W odniesieniu do przytoczonego powyżej przepisu, zwracamy uwagę, że bezpośredni model wynagradzania agenta z tytułu czynności agencyjnych zbliża jego działalność do działalności brokerskiej, do wykonywania której agent nie jest uprawniony - mówi Anna Dużyńska - Pucha, radca prawny, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

 

- Liczymy na to, że Ministerstwo Finansów szczegółowo przeanalizuje uwagi zgłaszane w ramach konsultacji. Mamy nadzieję, iż z uwagi na ilość kwestii wymagających jeszcze doprecyzowania, możliwe będzie podjęcie merytorycznej dyskusji na temat poruszonych przez nas problemów - dodaje Anna Dużyńska-Pucha.

 

 

 

Konfederacja Lewiatan 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY