MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 6 czerwca 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

26 lipca na polecenie Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu zatrzymali byłego prezesa zarządu spółki energetycznej Enea S.A.- Macieja O.

 

To kolejne zatrzymanie w śledztwie dotyczącym popełnienia w 2011 roku przestępstwa na szkodę ENEA S.A. polegającego na niedopełnieniu przez członków ówczesnego zarządu spółki obowiązków i wyrządzenia spółce w obrocie gospodarczym szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, tj. o przestępstwo z art. 296 par. 3 kodeksu karnego w związku z art. 296 par. 2 kodeksu karnego w związku z art. 296 par. 1 kodeksu karnego.

 

W czerwcu 2018 roku zatrzymani zostali byli wiceprezesi zarządu ENEA S.A.: Maksymilian G. i Krzysztof Z.

 

Maciej O. podejrzany jest o to, że od 16 kwietnia 2010 roku do 22 sierpnia 2011 roku, jako osoba obowiązana do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę, nadużyli udzielonych im uprawnień.

 

Podejrzani stworzyli pozory korzystnego dla spółki ENEA S.A. przedsięwzięcia gospodarczego dotyczącego utworzenia mostu energetycznego pomiędzy Republiką Białoruś i Polską, poprzez budowę w Republice Białoruś wstawki prądu stałego dotyczącej linii wysokiego napięcia 110 kV Brześć – Wólka Dobrzyńska i organizację eksportu energii elektrycznej z Republiki Białoruś oraz tranzytu energii z innych krajów Wspólnoty Niepodległych Państw i Krajów Bałtyckich, poprzez system energetyczny Białorusi na polski rynek energetyczny oraz rynki energetyczne innych krajów Unii Europejskiej oraz ewentualną dostawę energii elektrycznej z Polski do Republiki Białoruś.

 

Dla realizacji powyższych celów 22 sierpnia 2011 roku od cypryjskiej spółki nabyli, jako osoby reprezentujące spółkę ENEA S.A., 21265 udziałów (61%) spółki Annacond Enterprises sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za kwotę 15,25 miliona złotych. Celowo rozdzielili oni zakup 61% udziałów spółki Annacond Enterprises od wybudowania wstawki konwertorowej, by pominąć przepisy statutu ENEA S.A. nakazujące uzyskanie od rady nadzorczej zgody na zaciągnięcie tego typu zobowiązania.

 

Podejrzani wiedzieli, że zakup 61 % udziałów w spółce Annacond Enterprises nie był konieczny do obrotu energią elektryczną pochodzącą z Białorusi i Wspólnoty Niepodległych Państw. Ponadto zakup udziałów spółki nie pozwalał ENEA S.A. na dysponowanie linią energetyczną. Została ona bowiem wcześniej wydzierżawiona przez Annacond Enterprises sp. o.o., na podstawie aneksowanej umowy z 1 marca 2004 roku, na czas do 31 grudnia 2025 roku, bez możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy.

 

Za popełnione przestępstwo podejrzanemu Maciejowi O. grozi kara od roku do lat 10 pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Nadal prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia oraz zatrzymania kolejnych osób mających związek z przestępstwem. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY