MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 2 kwietnia 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

„Obecnie jest właściwy moment, by rozpocząć wprowadzanie na polski rynek kredytów na stałą stopę procentową” - tak twierdzi Komisja Nadzoru Finansowego, która zaprezentowała założenia nowelizacji Rekomendacji S. Nadzorca proponuje m.in. limitowanie udzielania kredytów hipotecznych dla klientów na granicy zdolności i proponowanie kredytów ze stałą stopą osobom, które przewalutują zobowiązania walutowe

 

O konieczności stopniowego odejścia od kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu przedstawiciele nadzoru i sektora bankowego mówili już od dawna. Przygotowane przez KNF założenia nowelizacji Rekomendacji S wymieniają najważniejsze przyczyny, dla których wskazane byłoby promowanie hipotek ze stałym oprocentowaniem:

Udzielane dziś kredyty są rekordowo tanie, a koszt ich obsługi w przyszłości prawdopodobnie wzrośnie (wraz ze wzrostem stóp procentowych).

Ryzyko stopy procentowej obciąża wyłącznie kredytobiorców - za kilka lat znaczące grupy dłużników mogą mieć problemy ze spłatą zobowiązań.

Kredyty ze stałą stopą procentową pozwalają klientom zabezpieczyć się przed niekorzystnymi zmianami ceny pieniądza. Ryzyko stopy procentowej spoczywa wówczas na banku, który może nim zarządzać w sposób profesjonalny. Konsumenci korzystający z kredytów ze zmienną stopą nie mają bezpośredniego dostępu do odpowiednich instrumentów.

Regulacje dotyczące płynności długoterminowej banków będą skutkować zwiększeniem zainteresowania listami zastawnymi. Te papiery natomiast powinny być emitowane w oparciu o kredyty ze stałym oprocentowaniem. Promowanie tego rodzaju produktów będzie korzystne dla rynku listów zastawnych i dla całego sektora.

 

 

Źródło i więcej:

http://www.bankier.pl/wiadomosc/KNF-hipoteki-ze-stalym-oprocentowaniem-najpierw-dla-frankowcow-7480496.html

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY