MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 10 grudnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego od kwietnia 2017 r. prowadzi wielowątkowe śledztwo dotyczące wyłudzeń nieruchomości od osób starszych, chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

 

Kilkudziesięciu podejrzanym przedstawiono zarzuty oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości (art.286 § 1 kk w zw z art. 294 § 1 kk), przywłaszczenia środków pieniężnych (art. 284 § 1 kk), stosowania przemocy w celu utrudniania korzystania z lokali pokrzywdzonych (art. 191 § 1 a kk), a także obrotu nieruchomościami pochodzącymi z przestępstwa, w celu uniemożliwienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia i zajęcia (art. 299 § 1 i 5 kk).

 

Jednemu z podejrzanych - notariuszowi - przedstawiono zarzuty przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych (art. 231 § 2 kk), oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości (art. 286 § 1 kk w zw z art. 294 § 1 kk), a także obrotu nieruchomościami pochodzącymi z przestępstwa w celu uniemożliwiana stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia i zajęcia (art. 299 § 1 i 5 kk). Status podejrzanych posiada 20 osób, którym przedstawiono łączenie zarzuty popełniania ponad 50 przestępstw.

 

Jednym z wątków śledztwa dotyczy wydania przez lekarza sądowego w zamian za korzyść majątkową, fałszywej opinii o stanie zdrowia jednego z podejrzanych. Ppinia ta pozwoliła uniknąć podejrzanemu zastosowania wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania (lekarz wystawił opinię o przeciwwskazaniu do pobytu w warunkach zakładu karnego).

W dniu 21 lutego 2018 r. na polecenie prokuratora funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali Wiesława C. – do grudnia 2017 r. biegłego z listy biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, a także byłego lekarza sądowego, uprawnionego do wystawiania zaświadczeń, zgodnie z art. 117 § 2 a kodeksu postępowania karnego.

 

 Prokurator przedstawił Wiesławowi C. zarzut przyjęcia w lutym 2016 r. korzyści majątkowej w kwocie 10.000 zł w związku z pełnioną funkcją w zamian za wystawienie poświadczającej nieprawdę opinii co do stanu zdrowia podejrzanego Wojciecha S. oraz faktu przeprowadzenia badania podejrzanego w październiku 2015 r., stwierdzając przeciwwskazania do pobytu podejrzanego w warunkach aresztu śledczego, w wyniku czego Sąd Rejonowy w Pruszkowie nie zastosował wobec Wojciecha S. tymczasowego aresztowania, ze względu na okoliczności dotyczące stanu zdrowia podejrzanego.

Tym samym biegły Wiesław C. pomógł Wojciechowi S. uniknąć odpowiedzialności karnej oraz utrudnił prowadzone postępowanie karnej (zarzuty przyjęcia korzyści majątkowej, poświadczenia nieprawdy oraz poplecznictwa- art. 228 § 3 kk, art. 271 § 3 kk oraz art. 239 §1 kk

 

Po wykonaniu czynności procesowych, prokurator skierował wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W dniu 23 lutego 2018 r. powyższy wniosek Sąd uwzględnił i Wiesław C. trafił do aresztu.

 

Podejrzany opuścił areszt po tym jak środek zapobiegawczy został uchylony przez Sąd postanowieniem z kwietnia 2018 r. Sąd postanowił wtedy, że podejrzany może opuścić areszt po wpłaceniu kwoty 100 tys zł poręczenia majątkowego.

 

Już wtedy w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Warszawie informowała, że będzie analizować inne postępowania dotyczące podejrzenia popełniania przestępstw poświadczenia nieprawdy w zaświadczeniach lekarskich wydawanych przez podejrzanego.

 

Zgromadzony na dalszym etapie postępowania materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia Wiesławowi C. kolejnych 4 zarzutów popełniania przestępstw. W związku z czym biegły został ponownie zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW w dniu 11 lipca br.

 

W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie Wiesławowi C. przedstawiono 4 kolejne zarzuty popełniania przestępstw. Dwa zarzuty dotyczą poświadczenia nieprawdy w wystawionych przez niego jako lekarza sądowego zaświadczeniach stwierdzających niezdolność dwóch osób do udziału w rozprawach sądowych.

W jednym przypadku - podejrzany stwierdził niezdolność do udziału w rozprawie sądowej pomimo tego, iż w ogóle nie przeprowadził badania osoby, której dotyczyło zwolnienie, a samo zaświadczenie odebrał partner tej osoby.

 

Dwa kolejne dotyczą wystawienia opinii specjalistycznej, w której podejrzany poświadczył nieprawdę co do stanu zdrowia osoby prawomocnie skazanej wyrokiem, czym udzielił tej osobie - starającej się o odroczenie wykonania kary pomocy w uniknięciu odpowiedzialności karnej i utrudnił postępowanie wykonawcze wobec niej prowadzone (przestępstwo poświadczenia nieprawdy i poplecznictwa - z art. 271 § 3 kk i art. 239 § 1 kk). W tym przypadku Wiesław C. zaświadczył, iż kobieta powinna się poddać operacji w trybie pilnym.

 

Po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanym prokurator skierował wniosek o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który to wniosek sąd uwzględnił.

 

Podejrzany nie przyznał się i tym razem odmówił złożenia wyjaśnień (w toku wcześniejszych czynności złożył wyjaśniania sprzeczne z zebranym w sprawie materiałem dowodowym).

Ponadto zatrzymano również osobę, której Wiesław C. pomógł uniknąć odpowiedzialności karnej. Kobiecie prokurator przedstawił zarzut podżegania do poświadczenia nieprawdy poprzez nakłonienie Wiesława C. do wystawienia nieprawdziwego zaświadczenia o jej stanie zdrowia. 

Podejrzana przyznała się do stawianego jej zarzutu. Złożyła obszerne wyjaśniania.

 

 

 

Łukasz Łapczyński

rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY