MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 marca 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prokuratura podejmuje szereg działań, które mają na celu zapobieżenie bezprawnym skutkom tzw. dzikiej reprywatyzacji warszawskich nieruchomości

 

Sprzeciw prokuratora do SKO

Przykładem takich działań prokuratorów może być sprzeciw z 3 marca 2017 r. wniesiony przez prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Warszawie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Dotyczy on działek położonych przy ul. Odolańskiej 7 w Warszawie.

 

Doszło do rażącego naruszenia prawa

Decyzją z 27 września 2013 r. Prezydent m. st. Warszawy ustanowił na 99 lat prawo użytkowania wieczystego działki o powierzchni 629 m² oraz działki o powierzchni 112 m², położonych przy ul. Odolańskiej 7 w Warszawie na rzecz następców prawych właściciela.

W ocenie prokuratury decyzja Prezydenta m. st. Warszawy została wydana z rażącym naruszeniem prawa. W związku z tym w całości powinna ona zostać uznana za nieważną.

 

W sprzeciwie prokurator podniósł, że zgodnie z art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy dotychczasowy właściciel gruntu, prawni następcy właściciela, będący w posiadaniu gruntu, powinien w ciągu 6 miesięcy od dnia objęcia w posiadanie gruntu przez gminę zgłosić wniosek o przyznanie na tym gruncie jego dotychczasowemu właścicielowi prawa wieczystej dzierżawy.

 

W ocenie prokuratora Prezydent m. st. Warszawy nie podjął żadnych czynności zmierzających do ustalenia zakresu posiadania gruntu będącego przedmiotem decyzji osoby składającej wniosek dekretowy, całkowicie pominął te przesłankę w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Wobec czego nie można twierdzić, że kwestia posiadania został w jakikolwiek sposób udowodniona. Stan faktyczny będący podstawą wydania decyzji nie został ustalony w sposób właściwy.

 

Specjalne zespoły prokuratorów

Sprzeciw dotyczący działek położonych przy ul. Odolańskiej 7 w Warszawie został wniesiony przez prokuratora wchodzącego w skład specjalnego zespołu prokuratorów podejmujących działania cywilnoprawne i administracyjnoprawne w związku z tzw. dziką reprywatyzacją nieruchomości w Warszawie. Zgodnie z decyzją I Zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego od 17 października 2016 roku takie specjalne zespoły prokuratorów funkcjonują w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie oraz w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu.

 

- Sprawy reprywatyzacji gruntów warszawskich wyjaśniają także doświadczeni prokuratorzy zajmujący się prawem administracyjnym i cywilnym. Systematycznie podejmują oni stosowne kroki prawne zmierzające między innymi do zablokowania nielegalnego obrotu przejętymi nieruchomościami - mówił Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski na jednej z konferencji prasowych.

 

Wszystkie działania podejmowane w sprawach związanych z tzw. dziką reprywatyzacją nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy koordynowane są w Prokuraturze Krajowej. Pracami zespołu koordynującego kieruje I Zastępca Prokuratora Generalnego - Prokurator Krajowy. W jego skład wchodzą doświadczeni prokuratorzy specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa - nie tylko karnego, ale także cywilnego, administracyjnego i gospodarczego.

 

 

 

MS, Prokuratura Krajowa

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY