MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 23 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Krajowa Rada Komornicza pismem z dnia 4 sierpnia 2016 r. zawiadomiła rzecznika dyscyplinarnego samorządu zawodowego radców prawnych o możliwości popełnienia przez jednego z przedstawicieli tego zawodu deliktu dyscyplinarnego polegającego na bezprawnym kierowaniu dnia 02 sierpnia 2016 r. w programie publicystycznym pod adresem komorników sądowych określeń typu „mafia”, „państwo komorników, którzy czują się bezkarni”, „nie boją się wymiaru sądownictwa” – wygłaszanych przy okazji komentowania wyroku Sądu Rejonowego w Nidzicy z dnia 2 sierpnia 2016 r. zapadłego w sprawie odwołanego w 2014 r. ze stanowiska komornika Sebastiana Sz.

 

O ile Krajowa Rada Komornicza podziela zasadność piętnowania jednostkowych przypadków bezprawnych działań poszczególnych osób, w tym także tych dotyczących odwołanego przed ponad dwoma laty ze stanowiska komornika Sebastiana Sz., o tyle w żadnym zakresie nie wyraża akceptacji do przenoszenia przez kogokolwiek rangi zdarzeń jednostkowych do wydarzeń notorycznych, stosowania uogólnień, inwektyw czy agresji słownej oraz obciążania odpowiedzialnością zbiorową całego środowiska komorniczego, zwłaszcza przez występującego w środkach masowego przekazu w charakterze eksperta radcę prawnego, którego cechować winien najwyższy profesjonalizm (w tym podyktowany niezbędną i rzeczową potrzebą umiar i takt w wypowiedziach oraz odpowiedzialność za słowa).

 

Szerzenie nienawiści wobec osób wykonujących odpowiedzialny i wrażliwy społecznie zawód komornika w oparciu o informacje odnoszące się do jednostkowych przypadków nieprawidłowości oraz stosowanie nieuprawnionych i niedopuszczalnych sformułowań, które znieważają funkcjonariuszy publicznych, godzą w ich dobre imię, podważają prestiż zawodu oraz narażają na utratę zaufania, szacunku i poważania – cech niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej czynności służbowych, świadczy wyłącznie o braku odpowiedzialności, przekroczeniu dozwolonej w tym zakresie wolności słowa oraz naruszeniu podstawowych wartości i zasad wykonywania zawodu radcy prawnego.

 

 

 

Informacja prasowa: KRK

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY