MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 1 kwietnia 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Krajowa Rada Komornicza we współpracy z izbami komorniczymi aktywnie angażuje się w Międzynarodową kampanię „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”

 

7 grudnia br. w wybranych siedzibach izb i kancelarii komorniczych w całej Polsce zorganizowane zostaną dyżury. Specjaliści udzielać będą bezpłatnych informacji w ramach walki z przemocą ekonomiczną, która polega między innymi na niepłaceniu alimentów. Akcja skierowana jest głównie do kobiet, a jej celem jest uświadomienie możliwości egzekwowania należnych im środków finansowych.

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2010 roku kobiety stanowiły 70% ofiar przemocy ekonomicznej, a jej sprawcami w 68% byli mężczyźni. Natomiast w 2014 roku odsetek osób, które doświadczyły w swoim życiu przemocy ekonomicznej wynosił 4,3% (w 2010 roku – 8,8%). Jednocześnie, stosowanie przemocy ekonomicznej deklarowało 4,2% mężczyzn, a w 2010 roku – 5,6%.

 

Bezpłatne porady będą udzielane wszystkim chętnym w wybranych kancelariach komorniczych w całej Polsce. Każda osoba, która jest zainteresowana uzyskaniem praktycznych informacji będzie mogła również zadzwonić na infolinię i skonsultować swoją sprawę ze specjalistą. Nr infolinii – (22) 299 87 77.

 

 

 

MS

Informacja prasowa: KRK

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY