MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  27 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Oszuści wykorzystują do popełnienia przestępstw podrobione wyroki sądowe, nakazy zapłaty. Te dokumenty nie są w ogóle zabezpieczone przed fałszerstwami. W nowej ustawie o dokumentach publicznych nie ma ani słowa o bezpieczeństwie dokumentów sądowych

 

W Polsce w latach 2010 - 2015 popełniono 361 310 przestępstw przeciwko dokumentom. Średnio ponad 60 tys. fałszerstw rocznie. Oszuści często wykorzystują podrabiane dokumenty sądowe. Ale w rządowym projekcie Ustawy o dokumentach publicznych nie ma mowy o zabezpieczeniu przed podrobieniem: wyroków, tytułów wykonawczych, odpisów aktów notarialnych itp.

Największą ochronę mają mieć: dowody osobiste , paszporty, prawa jazdy, Karty Polaka, naklejki wizowe, dokumenty dyplomatyczne, legitymacje służb, parlamentarzystów oraz ich wtórniki (to pierwsza szczególnie chroniona grupy dokumentów). Do drugiej (słabiej zabezpieczone) wpisano wszelkie pozwolenia (np. na broń), dokumenty potwierdzające wykształcenie wyższe i kwalifikacje zawodowe, a do ostatniej różnego rodzaju koncesje, licencje, świadectwa szkolne (poziom szkoły podstawowej i gimnazjum), legitymacje uczniowskie i studenckie.

 

 

 

Źródło i więcej:

http://wyborcza.biz/biznes/1,148285,21107446,komornicy-wyroki-sadow-trzeba-zabezpieczyc-przed-falszerzami.html

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY