MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 16 sierpnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

W związku z nieprawdziwymi informacjami, jakie pojawiły się w mediach społecznościowych w sprawie rzekomego „oplombowania” przez komornika kota dłużniczki, Krajowa Rada Komornicza oświadcza, że informacje te pozostają całkowicie zmyślone, nie znajdują jakiegokolwiek oparcia w faktach i mają na celu wyłącznie szkalowanie komornika sądowego

 

W toku prowadzonych czynności komornik nie podejmował żadnych działań, które miałyby na celu zajęcie zwierzęcia. Potwierdza to sporządzony przez komornika i podpisany przez dłużniczkę protokół, a także przywołani do udziału w czynnościach funkcjonariusze Policji.

 

W kontekście tego co zostało powyżej wskazane przypomnieć należy, iż zgodnie z art. 300 § 2 k.k. ten kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: KRK

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY