MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 23 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Nagrody pieniężne i gorące gratulacje trafiły do zwycięzców konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęconą wymiarowi sprawiedliwości. Dyplomy laureatom wręczył dziś (19 października) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak

 

Podczas uroczystości, która miała miejsce w siedzibie resortu, wiceminister przywołał słowa polskiej noblistki, Marii Skłodowskiej-Curie: „Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę”.

 

Gratulując laureatom, podkreślił znaczenie otrzymanego przez nich wyróżnienia dla kariery zawodowej młodych prawników. W spotkaniu wzięli też udział dyrektor generalny Ministerstwa Sprawiedliwości Radosław Płucisz oraz dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Aleksandra Siemianowska.

 

Do tegorocznej edycji konkursu Ministra Sprawiedliwości na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekonomicznych i socjologicznych aspektów funkcjonowania przestrzeni sprawiedliwości zgłoszono 13 prac. Ich autorami są absolwenci uczelni wyższych z całego kraju. Kapituła konkursu, pod przewodnictwem zastępcy dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich dr Anety Jakubiak-Mirończuk, wybrała trzy najlepsze prace, za które przyznano nagrody finansowe.

 

Nagrodę I stopnia w wysokości 5 000 złotych otrzymał Krystian Szajna, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, za pracę zatytułowaną: „Diagnoza, korekcja, prewencja oraz działanie postpenitencjarne wobec jednostek wykazujących zaburzenia pedofilne na przykładzie opinii studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Internacja psychiatryczna jako systemowe rozwiązanie ochrony interesu społecznego w kontekście powrotu do społeczeństwa jednostek skazanych za przestępstwa natury seksualnej”.

 

Nagrodę II stopnia w wysokości 3 000 złotych przyznano Lenie Grzesiak z Uniwersytetu Łódzkiego, która na konkurs nadesłała pracę pt. „Analiza i ocena skali występowania zjawisk nadużyć w polskich przedsiębiorstwach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa łódzkiego”.

 

Laureatem nagrody III stopnia w wysokości 2 000 złotych został Daniel Kierpiec, magistrant Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, autor pracy „Ochrona interesu pokrzywdzonego ze szczególnym uwzględnieniem wtórnej wiktymizacji".

 

 

 

LS

Informacja prasowa: MS

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY