MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 2 kwietnia 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Na zaproszenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, HFPC przedstawiła swoje uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców

 

Kontenery i kraty w oknach

Projektowane rozporządzenie przewiduje dwie zasadnicze zmiany w zakresie warunków pobytu cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych. Po pierwsze, wprowadza możliwość kwaterowania cudzoziemców w kontenerach o rygorze quasi-więziennym. Po drugie, wprowadza obowiązek montażu krat w oknach pokojów mieszkalnych na terenie strzeżonych ośrodków. Projektowane zmiany uzasadnione zostały obecną sytuacją migracyjną Europy i koniecznością zapewnienia dodatkowych pokoi dla cudzoziemców w przypadku ich masowego napływu do Polski.

 

„Projektowane rozwiązanie jest kolejnym krokiem w stronę coraz bardziej restrykcyjnej polityki migracyjnej i azylowej Polski.” – mówi prawniczka HFPC, Marta Górczyńska. „Wbrew treści uzasadnienia projektu, rozporządzenie nie stanowi odpowiedzi na realne wyzwania związane z sytuacją migracyjną w Europie, bo ta w żadnym stopniu nie dotknęła Polski. Liczba osób ubiegających się w Polsce o ochronę międzynarodową jest od lat na tym samym poziomie, a liczba cudzoziemców umieszczanych w ośrodkach strzeżonych wręcz z roku na rok spada” – dodaje.

 

HFPC: to naruszenie podstawowych praw cudzoziemców

W przedstawionych uwagach HFPC zwraca uwagę, że kwaterowanie cudzoziemców w kontenerach mieszkalnych o quasi-więziennym rygorze prowadzić może do naruszania podstawowych praw tych osób, w tym zwłaszcza praw dzieci i osób wymagających szczególnej opieki, takich jak osoby niepełnosprawne, osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby dotknięte traumą czy małoletni bez opieki.

Opresyjny charakter kontenerów, wyposażonych w kraty w oknach i ogrodzenie zwieńczone drutem kolczastym, sprawia, że nie jest to odpowiednie miejsce pobytu dla tych osób. Kwaterowanie cudzoziemców w kontenerach może w rezultacie prowadzić do naruszenia prawa UE w zakresie przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i warunków detencji cudzoziemców podlegających procedurom powrotowym.

 

„Główną grupą wnioskodawców, ubiegającą się o udzielenie w Polsce ochrony międzynarodowej, w tym statusu uchodźcy, są od lat rodziny z dziećmi. Trudno zatem doszukać się rzeczywistych powodów, dla których MSWiA podjęło nagle decyzję o konieczności dodatkowego zabezpieczenia ośrodków strzeżonych i kwaterowania cudzoziemców w kontenerach. Odbieramy to raczej jako wyraz manifestacji kierunku polityki migracyjnej obecnego rządu.” – dodaje Marta Górczyńska.

 

 

 

HFPC

 

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY