MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 6 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Według najnowszego Eurofinas Quarterly Survey w II kwartale 2016 r. łączna wartość nowych kredytów konsumenckich, udzielonych przez firmy zrzeszone w stowarzyszeniach należących do Eurofinas*, w tym Członków Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, wzrosła o 11,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Tendencja wzrostowa, trwająca od 2015 roku, jest widoczna prawie na wszystkich europejskich rynkach kredytów konsumenckich

 

Wyniki badania pokazują, że wolumen udzielonych kredytów samochodowych (na zakup aut nowych i używanych) wciąż rośnie – w drugim kwartale 2016 r. wzrósł o 13,2% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Równie dużym zainteresowaniem cieszyły się kredyty na cele konsumpcyjne – wartość tych udzielonych w II kwartale tego roku odnotowała dwucyfrowy wzrost – o 10,5%.

 

– Europejski rynek kredytów konsumpcyjnych przekroczył oczekiwania branży już drugi kwartał z rzędu. To świadczy o silniejszej niż w pierwszym kwartale odporności rynku na sytuację politycznej i gospodarczej niepewności. Wzrost, obserwowany na rynkach państw, z których wywodzą się instytucje członkowskie Eurofinas, znacznie przewyższa wskaźnik konsumpcji dla całej UE, który w II kwartale 2016 r. wyniósł około 2% – komentuje Jurgita Bucyte, Starszy Doradca ds. Statystyki i Spraw Gospodarczych w Eurofinas.

– I, choć utrzymanie w pierwszej połowie 2016 r. tendencji wzrostowej jest powodem do zadowolenia przedstawicieli branży, istnieją przesłanki do tego, by wypatrywać przyszłych zmian jeśli chodzi o wydatki na dobra trwałego użytkowania, poziom zaufania konsumentów oraz niskie stopy procentowe, czyli wszystkie te czynniki, które pozytywnie wpływały na dotychczasowy popyt na kredyty konsumenckie.

 

Eurofinas przeprowadza analizę kredytów i pożyczek konsumenckich, dzieląc je na pożyczki i kredyty udzielone na cele konsumpcyjne oraz kredyty samochodowe. Jeżeli weźmiemy pod uwagę te pierwsze, to najwyższymi wzrostami mogą pochwalić się instytucje z takich krajów jak: Dania, Polska i Rumunia. Największe spadki obserwujemy zaś w przypadku instytucji ze Szwecji oraz Litwy. Z kolei przyglądając się wolumenowi nowo udzielonych pożyczek i kredytów przeznaczonych na finansowanie zakupu samochodu (zarówno nowego jak i używanego) – obserwujemy dominację Czech i Portugalii. Największe spadki, podobnie jak w przypadku kredytów konsumpcyjnych, notuje Szwecja.

 

– Bardzo dobre wyniki na rynku finansowania samochodów w UE nie dziwią, ponieważ – jak podaje ACEA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów) – sprzedaż nowych samochodów wzrosła o 10% w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku. Również wskaźniki dynamiki sprzedaży detalicznej w całej Unii są dodatnie, przy czym lideruje Rumunia ze wskaźnikiem 13%. Fenomen sytuacji w Rumunii wyjaśnia wprowadzona tam obniżka stawki VAT z 24 do 9%.

W Polsce konsumpcja nadal jest głównym czynnikiem napędzającym wzrost PKB, a wspomaga ją – obok Programu Rodzina 500+ –kredyt konsumencki – podsumowuje dr Mirosław Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: KPF

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY