MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 18 sierpnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

12 czerwca na polecenie Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pięć osób

 

Osoby zatrzymane i stawiane im zarzuty

Zatrzymani to: Andrzej P. - prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Jacek T. - burmistrz Miasta i Gminy Połaniec, Cezary T. - były prezes zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A., Zdzisław K. - były wiceprezes zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A. i przedsiębiorca - Dariusz M.

 

Andrzej P. jest podejrzany o przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego w celu uzyskania korzyści majątkowej, powoływanie się na wpływy w instytucji samorządowej i państwowej oraz podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu spraw w tych instytucjach w zamian za korzyść majątkową (art. 231 par. 2 i art. 230 par. 1 Kodeksu karnego).

 

Jackowi T. zarzuca się przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego, w celu uzyskania korzyści majątkowej, w tym organizowanie i przeprowadzenie przetargu z naruszeniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 231 par 2 Kodeksu karnego).

 

Cezary T. i Zdzisław K. są podejrzani o przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego w celu uzyskania korzyści majątkowej (art. 231 par. 2 Kodeksu karnego).

 

Dariuszowi M. prokurator zarzucił oferowanie Andrzejowi P. korzyści majątkowych w zamian za załatwienie przez niego określonych spraw w instytucji państwowej i samorządowej (art. 230a par. 1 Kodeksu karnego i 229 par. 1 Kodeksu karnego).

 

Zdarzenia będące przedmiotem zarzutów miały miejsce w latach 2013 — 2015.

 

Zarzucane podejrzanym czyny zagrożone są do 10 lat pozbawienia wolności.

 

Czego dotyczy postępowanie

Zarzucane podejrzanym czyny są związane planami inwestycyjnymi na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Połaniec. Plany te obejmowały przejęcie przez spółkę zarządzaną przez Dariusza M. gminnych nieruchomości gruntowych i włączenie ich do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A. oraz uzyskanie profitów finansowych związanych z przynależnością do tej strefy, a także uzyskanie pomocy finansowej na inwestycje związane z ekologicznymi źródłami energii.

Zastosowane środki zapobiegawcze

Po przeprowadzeniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator rozważy zastosowanie wobec podejrzanych środków

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY