MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 18 kwietnia 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Projekt Ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ) jest kontynuacją projektu Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości (CRRiU). Przedstawiona propozycja jest odzwierciedleniem wniosków składanych przez przedsiębiorców, aby ułatwić dostęp do informacji o postępowaniach upadłościowych, postępowaniach restrukturyzacyjnych i bezskutecznych egzekucjach komorniczych

 

Jednym z podstawowych zadań projektu jest udostępnienie tych danych w drodze teletransmisji. Drugim, równie ważnym, jest zwiększenie transparentności obrotu gospodarczego. Korzystać z tych danych będzie można poprzez Biura Informacji Gospodarczej, które będą miały możliwość online’owego pobierania danych i udostępniania ich razem z danymi z innych baz.

 

Z punktu widzenia przedsiębiorcy:

Postulaty związane z dostępnością do jak największej liczby źródeł danych są wysuwane przez środowisko przedsiębiorców od ponad 10 lat. Dzięki udostępnieniu danych będzie możliwe zmniejszenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, co pozwoli na obniżenie kosztów świadczonych usług i dostarczanych towarów. Takie zasoby informacyjne są istotne również z punktu widzenia eliminacji z rynku nieuczciwych kontrahentów i klientów.

 

Warto zaznaczyć, iż od 2003 roku istnieją już wspomniane wcześniej rejestry, prowadzone przez Biura Informacji Gospodarczej, które są dostępne dla przedsiębiorców i konsumentów, a także innych podmiotów, zgodnie z ustawą o Udostępnianiu Informacji Gospodarczych i Wymianie Danych Gospodarczych. Pozwalają one na weryfikację kontrahentów i klientów przed zawarciem umowy, między innymi zmniejszając zaległości wśród przedsiębiorców i minimalizując ryzyko utraty pieniędzy przez osoby fizyczne.

 

Rejestry BIG-ów mają również rolę wspierającą procesy odzyskiwania należności. Dotyczy to nie tylko należności cywilno-prawnych, ale w rejestrach są również należności publiczno-prawne, pochodzące np. z funduszu alimentacyjnego przekazywane przez gminy lub dane z sądów, dotyczące między innymi informacji o braku opłacenia grzywien lub kosztów sądowych.

 

Projekt ten nie jest jedyną zmianą jaka pojawi się w ciągu kilku miesięcy, powodując zwiększenie dostępności danych o dłużnikach. W 2017 roku uchwalono zmiany w ustawie dotyczącej Biur Informacji Gospodarczej, dając możliwość zwiększenia zakresu informacji jakie będą dostępne dla przedsiębiorców, klientów indywidualnych i innych podmiotów. Do zmian, o których warto powiedzieć, należy wprowadzenie wniosku jednolitego w przypadku którego przedsiębiorca lub osoba fizyczna, albo inny podmiot, składając zapytanie w jednym BIG-u, będzie mógł uzyskać dane o przedsiębiorcach zgromadzone we wszystkich BIG-ach. Inną z istotnych zmian, o których należy wspomnieć, jest dostęp do Rejestru Należności Publiczno-Prawnych (RNP), który tworzony jest przy Ministerstwie Finansów. W rejestrze tym znajdować się będą dane dotyczące zaległości w zapłacie podatków. Ten rejestr również będzie dostępny poprzez BIG-i. W ramach raportu z BIG będzie można uzyskać również informacje z KRS i CEiDG.

 

Business Centre Club proponuje dalsze rozszerzenie zakresu informacji, m.in. o wszystkie prowadzone egzekucje, a nie tylko te bezskuteczne, jak również, aby w ramach RNP zmniejszyć limity kwotowe udostępnianych informacji z zobowiązań, gdy łączna kwota zaległości przekracza 5 tysięcy złotych, na kwoty niższe, np. od 500 lub 1 000 złotych. Dzięki temu większość informacji o długach i zaległościach byłoby dostępnych i jeszcze bardziej przyczyniałoby się do rozwoju gospodarki.

 

Reasumując, wprowadzone zmiany w ustawach oraz przedstawiony Projekt Krajowego Rejestru Zadłużonych należy ocenić pozytywnie, jako krok w dobrym kierunku, który wspierać będzie rozwój przedsiębiorców i wzrost bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, a co za tym idzie wzrost dobrobytu w Polsce. Przyczynią się one również do zmniejszenia zatorów płatniczych i przyspieszenia przepływu środków finansowych. Zarówno informacja gospodarcza, jak i środki pieniężne to dwa ważne elementy krwioobiegu gospodarczego, bez którego żadna gospodarka nie miałaby szans na efektywny rozwój.

 

 

 

BCC

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY