MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 6 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

26 mld euro rocznie, czyli ponad 6% PKB – tyle kosztuje Polskę rocznie zanieczyszczenie powietrza – wynika z opublikowanego ostatnio raportu Komisji Europejskiej dot. wdrażania polityki ochrony środowiska w Polsce

 

Są to tzw. koszty zewnętrzne, które obejmują nie tylko wartość prowadzenia w pełni zdrowego życia, ale także koszty bezpośrednie poniesione przez gospodarkę, które obejmują 19 mln utraconych dni roboczych co roku w wyniku chorób związanych z zanieczyszczeniem powietrza.

 

Powiązane koszty ponoszone przez pracowników wynoszą 1 500 mln euro rocznie, koszty opieki zdrowotnej przekraczają 88 mln euro rocznie, a koszty poniesione w rolnictwie (straty upraw) wynoszą aż 272 mln euro rocznie.

 

Komisja Europejska przeprowadziła przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska w państwach członkowskich UE, w tym w Polsce. Przegląd objął wszystkie zagadnienia związane z ochroną środowiska, w tym, m.in. transformację w kierunku gospodarki cyrkulacyjnej (obiegowej), gospodarkę odpadami, ochronę wód, ochronę powietrza itp. Jest to nowe narzędzie, które będzie służyło wsparciu realizacji polityki ochrony środowiska w krajach członkowskich UE, dla dobra obywateli, administracji i gospodarki.

 

Do Komunikatu Komisji załączone zostały raporty dotyczące oceny realizacji polityki ochrony środowiska w poszczególnych państwach członkowskich oraz zalecenia dla nich.

 

W raporcie dotyczącym Polski za najważniejsze wyzwania uznano:

poprawę wdrażania ramowej dyrektywy wodnej, w szczególności pod względem zarządzania i strategicznego planowania w ramach projektów dotyczących żeglugi, energii wodnej, ochrony przed powodziami i w ramach wszelkiej innej działalności gospodarczej,

przygotowanie i realizację inwestycji wymaganych do osiągnięcia celów i spełnienia norm określonych w dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych,

poprawę wdrażania i egzekwowania norm dotyczących jakości powietrza, w szczególności poprzez ustalenie norm emisji dla indywidualnych kotłów węglowych.

 

 

 

MS

Informacja prasowa: BCC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY