MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 23 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

24 listopada odbyło się posiedzenie Krajowej Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Przewodniczył mu pierwszym wiceprzewodniczący Krajowej Rady Prokuratorów Prokurator Krajowy – Bogdan Święczkowski

 

Podczas posiedzenia omówiony został wstępny projekt Zbioru zasad etyki zawodowej prokuratorów. Członkowie Rady podjęli decyzję o kontynuacji prac nad tym projektem.

Po raz pierwszy Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym zajęła się opiniowaniem wniosku prokuratora o wyrażenie zgody na zajmowanie stanowiska prokuratora po ukończeniu 67. roku życia. Zgodnie z ustawą z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze prokurator może nadal zajmować stanowisko po ukończeniu 67. roku życia albo po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 69 par. 1a Prawa o ustroju sądów powszechnych, jeżeli Prokurator Generalny wyrazi na to zgodę. Decyzja w tym przedmiocie zapada na wniosek zainteresowanego prokuratora.

 

Do jej uzyskania konieczne jest przedstawienie przez zainteresowanego prokuratora zaświadczenia stwierdzającego, że jest on zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków prokuratora. Ponadto Prokurator Generalny zasięga opinii Prokuratora Krajowego, Krajowej Rady Prokuratorów oraz właściwego prokuratora przełożonego.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: PK

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY