MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 16 sierpnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w odpowiedzi na wystąpienie RPO poinformował o postępowaniu przeprowadzonym w sprawie krytycznych materiałów dotyczących organizacji pozarządowych wyemitowanych jesienią 2016 r. w Wiadomościach TVP

 

W udzielonej KRRiT odpowiedzi nadawca przedstawił stanowisko, w którym nie zgodził się z zarzutem prowadzenia przez redakcję Wiadomości jakiejkolwiek działalności mającej na celu dyskredytowanie organizacji pozarządowych.

 

Przewodniczący KRRiT wskazał jednak, że: „z analizy treści materiałów będących przedmiotem skarg, które wpłynęły do KRRiT w tej sprawie, wynika, iż nadawca wielokrotnie podejmował w kolejnych wydaniach audycji informacyjnych problematykę związaną z działalnością organizacji pozarządowych, koncentrując uwagę przede wszystkim na związkach personalnych pomiędzy przedstawicielami fundacji a politykami. Zabrakło informacji odnoszącej się do rzeczywistych zadań realizowanych przez te organizacje i ich społecznej roli, a także kosztów ich funkcjonowania w związku z realizacją statutowych obowiązków oraz zaangażowania się osób w nich działających.

Krytyczna ocena sposobu funkcjonowania i finansowania fundacji przedstawiona została przez pryzmat związków personalnych i powiązań rodzinnych, co z kolei dało podstawę do dalszych domniemań o wzajemnym wspieraniu się bez zwracania uwagi na potrzeby społeczne i zadania stawiane tego rodzaju organizacjom.”

 

Przewodniczący KRRiT zwrócił się więc do Prezesa TVP SA o wprowadzenie stosownych procedur umożliwiających realizację zadań telewizji publicznej związanych z rzetelnym informowaniem o sprawach istotnych ze społecznego punktu widzenia. Rzecznik oczekuje na zajęcie stanowiska przez Prezesa TVP SA w tej sprawie.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: RPO

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY